Wednesday, February 1, 2017

Фондация World Monuments Fund, 2016 - Modernism At Risk

Програма за мониторинг, цикъл 2016
World Monuments Watch, 2016

Примери

 

Modernism At Risk / Модернизъм в Риск

https://www.wmf.org/project/modernism-risk
Отбелязвани заради тяхното влияние в еволюцията на архитектурата, забележителностите на модерната архитектура по света са днес в риск, застрашени поради занемаряване, неподходящи промени, физически упадък и разрушение. 
Често твърде нови за да бъдат регистрирани като културни ценности, много сгради на модернизма са лишени от законова защита и изискват незабавна намеса. Новаторските и екпрериментални проекти, материали и някогашни нови технологии, характерни за модерната архитектура са често – парадоксално – най-големите предизвикателства за тяхното опазване.

Програмите на Фондацията World Monuments Fund отразяват нейната обвързаност с модерната архитектура като ключов компонент от наследството на ХХ век и като ценна част от бъдещето. 
През 2006 г. е поставено началото на инициативата Modernism at Risk / Модернизъм в риск, с подкрепата на спонсориращия съосновател Knoll, за да бъде поета активна роля към предизвикателствата за модерната архитектура
Подкрепата на Фондацията привлича вниманието към уязвими забележителности на модернизма и подпомага участието на местните общности, а финансираните от нея проекти за консервация ускоряват развитието на съвременни решения и информирани подходи на опазване.

 

Защита

Чрез инициативата Modernism at Risk/Модернизъм в риск Програмата за мониторинг / World Monuments Watch, алармира за забележителности на модерната архитектура в риск по света, от образците, до неизползваните и забравените примери.
С ръководството на Фондацията бе осуетено планираното разрушение на къщата A. Conger Goodyear House, New York (1938, https://en.wikipedia.org/wiki/A._Conger_Goodyear_House), което завърши с включване на сградата в Националния регистър на историческите места / National Register of Historic Places през 2003 г. и улесни опазването й.
ондацията участва и в конкурси за проектиране с университети и местни групи по опазване в подкрепа на проекти за промяна на предназначението за забележителности застрашени от разрушение, между които Grosse Pointe Public Library, Michigan 48236, USA (https://en.wikipedia.org/wiki/Grosse_Pointe_Public_Library).

През 2008 г. бе основана наградата World Monuments Fund/Knoll Modernism Prize за да се изтъкне ролята на архитектите и дизайнерите за опазване на модерното културно наследство и за да се покажат техните новаторски архитектурни и дизайнерски решения. 
През 2009 г. бе учредена изложбата Modernism at Risk / Модернизъм в риск” за да се представят проучвания на отделни застрашени сгради и се провокира диалог за местната архитектура и опазването й.

 

Проекти за консервация

Оцеляването на модерните сгради често е застрашено от техническите предизвикателства на експерименталните консервационни материали и системи като стъклени стени-завеси и фасади от видим бетон. Пилотното участие  на Фондацията в консервацията на няколко културни забележителности – като подкрепата ни за библиотеката Viipuri Library във Финландия и Вила Тугендхат/ Tugendhat Villa край Бърно, Чехия, помогна за привличане на допълнително финансиране и осигури нужното в момента за да се довърши консервацията.

 

Текуща нужда

Независимо от подобренията, направени в някои културни забележителности, застрашеността на модерната архитектура нараства и загубените битки се увеличават. 
Драстичното реновиране на Правителствения център на Ориндж каунти/Orange County Government Center, New York (http://www.archdaily.com/tag/orange-county-government-center) където характерната фасада на Пол Рудолф беше оголена, оставяйки само скелета – показва текущите заплахи
Разрушението на Riverview High School от Пол Рудолф
(https://en.wikipedia.org/wiki/Riverview_High_School_(Sarasota,_Florida) и Phillis Wheatley Elementary School — 
и двете разрушени въпреки протестите на местните общности и развитието на стойностни планове за промяна на предназначението напомня, че трябва да устоим в битката за запазване на модерната архитектура и споделеното културно наследство на ХХ век

No comments:

Post a Comment