Tuesday, May 14, 2019

До списание Наука с молба за реакция

Уважаеми Дами и Господа - членове на Редакционната колегия на сп. Наука,
Наскоро бях информирана от колега, за буквално сходство в текстовете на моя публикация и статия публикувана в сп. Наука.
Статията в списание Наука е на Венцислав Игнатов, ВСУ "Любен Каравелов" ,
озаглавена "Европейското влияние на архитектите на град Русе в края на XIX и началото на ХХ век". - Наука, 4 (2018): 75-80. 

Моята статия "Архитектурното наследство на Русе в националната и европейската култура (краят на XIX-ти и първата половина на ХХ-ти век). Създатели и съвременни аспекти " бе представена като доклад на Регионалната конференция
АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - ОБЩЕСТВЕНА ПАМЕТ, НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ,
състояла се в  Русе на 17 - 18 октомври 2014 г.
За това, че материалът датира от 2014 г.
свидетелстват и слайдовете от презентацията на самата конференция, 
приложени като илюстрации към текста на статията ми.
Докладът бе публикуван в компакт диск от конференцията, приложен към брошура с резюмета на докладите.
Брошурата е разпратена до участници в конференцията от организатора -  
Съюза на архитектите в България, дружество Русе, на 21.03.2018 г. 
Но поне от 2017 г. моят текст е достъпен и на сайта Academia.edu, а именно

След като сверих своята публикация и тази на Венцислав Игнатов, 
установих, че не само големи пасажи от моя текст са използвани дословно,
но като илюстрации са приложени копия от чертежи, издирени от мен в Държавен архив - Русе съвместно с колеги, 
с които работехме в екип още през 1998-2003 г., 
и са обработени от мен лично като към цитирала исковите данни.
Цитирала съм и всички други ползвани от мен източници.
Не така стоят нещата в публикацията на Венцислав Игнатов -
той е цитирал ползвани от мен източници, но не и моята статия, 
която е публикувана преди неговата.
Дословното ползване на цели пасажи от текста не оставя място 
за никакво съмнение, че докторантът познава и е ползвал моя материал.

Прилагам текстовете на двете публикации като *.pdf файлове,
заедно с файл, в който съм направила нагледно сравнение на еднаквите моменти в тях.

Не познавам докторанта, нито неговия научен ръководител.
Не търся интрига с това писмо.
Самата аз съм пенсионер от 2016 г. 
Отдавна съм се простила с възможностите за научна кариера.
Между многото причини за това са и случаи на нелоялна научна конкуренция.
Като се позовавам на етичните правила, публикувани на сайта на Вашето списание
сметнах за важно да реагирам като Ви информирам за създалата се ситуация.

Надявам се да ме уведомите за решението на Редакционната колегия по случая.

С уважение,
д-р арх. Любинка Стоилова

Ето и сравнението:
Saturday, May 11, 2019

Кино "Полтава" във Велико Търново - малко преди да го разрушат

Една несоциалистическа архитектура от периода на соца.
Тухлената пластика на Таньо Белев бе най-уместна в старата българска столица
Нейните напластявания ни свързваха с предходни културни пластове и експресии
по непосредствен и многозначителен начин.

Кратката и неагресивна, но покъртителна, епитафия от сина на архитекта на кино "Полтава",
поставя не само проблема за безогледните разрушения  в днешно време;
поставя нас - очевидците,
на съдебния стол на историята.


https://www.facebook.com/groups/1405586529745128/permalink/2052514201719021/

Поредната качествена и красива сграда си замина.
Velin Belev
И преди съм драскал някакви неща за архитектурата. И сега ще надраскам няколко думи. Преди броени дни един приятел ми каза, че събарят части от едно кино във Велико Търново, което е проектирал баща ми през 70-години, кино „Полтава“. Днес един колега на баща ми Constantin Antonov се обади тревожно и ми каза, че го бутат цялото. Това е „хроника на една предизвестена смърт“, така че не съм учуден ни най-малко. Не бих протестирал истерично срещу този жест на модерното съзнание, нищо че става въпрос за нещо, което ми е скъпо. Това не е единствената сграда с подобна съдба.
Ще кажа само няколко думи за сбогом. Тук става въпрос за несоциалистическа архитектура по времето на социализма, защото ще се намерят разни модерни комсомолци, които ще кажат, че се ликвидира емблема на социализма. Трябва да си абсолютен неграмотник, за да твърдиш подобно нещо. Защо го казвам ли, защото в статията, която споделям, някой умник е написал, че това кино е построено по случай 30-годишнината от 9 септември. Това кино е построено в чест на търновската архитектура и пейзаж, които баща ми обожаваше. С партийните директиви нека неговите колеги да кажат как се е отнасял.
Друго, научил съм се да преглъщам определен тип загуби. Претръпнал съм естетически и от действията на съвременните варвари, които опустошиха красивите пространства в България. Има неща обаче, за които никога няма да претръпна, но не възнамерявам да ги "формулирам с химикалката", кактоказваше баща ми. https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/528352

Saturday, April 20, 2019

Отново за ЖЕНИТЕ В БАУХАУС


Жените са добре дошли - но не твърде много!
статия от Терезия Ерценсбергер
за отношението към жените в Баухаус
https://www.goethe.de/ins/bg/bg/kul/mag/21385384.html


The Women in the Bauhaus School
Жените в училището Баухаус
статия от Alexxa Gotthardt, 03.04.2017
Мъжете икони на училището Баухаус от началото на ХХ век, като Josef Albers, Laszlo Moholy-Nagy, Paul Klee, са едни от най-известните пионери на модерното изкуство. 
Но жените-творци, които преподават, учат и създават новаторски творби с тях често се помнят в историографските публикации като съпруги на своите колеги мъже или още по-лошо - изобщо не се помнят.

Anni Albers
https://www.artsy.net/artist/anni-albers
Marianne Brandt
Gertrud Arndt
Gunta Stölzl
Benita Koch-Otte
Ilse Fehling
Alma Siedhoff-Buscher
Margarete Heymann


Lotte Stam-Beese (1903-1988)
From Entwurfsarchitektin to Urban-planning Architect
Лоте Щам-Беезе (1903-1988)
От архитект на сгради до архитект-градостроител
https://research.tue.nl/en/publications/lotte-stam-beese-1903-1988-from-entwurfsarchitektin-to-urban-plan
Родената в Силезия архитект-градостроител Charlotte Ida Anna Stam-Beese e известна не само в Холандия, но и в средите на CIAM (Congres Internationaux d'Architecture Moderne) - заради нейните проекти за модерни следвоенни жилищни райони в холандския град Роттердам.
Пътят, който изминава, за да стигне до там, е завладяващ и показва как личната й житейска история се определя от нейното обучение, работа, любовни отношения и взаимоотношения с колеги през 1920-те и 1930те години.


Hilde Reiss (1909–2002)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hilde_Reiss
Родена в Берлин. Архитект и дизайнер.
Емигрира в САЩ и е първият куратор на дизайн в Walker Art Center, Minneapolis, MN.

Там създава галeрия за всекидневно изкуство (Everyday Art Gallery) през 1946 г.

Saturday, March 2, 2019

100 Years Bauhaus: Which interest do we take in Modern Movement today?

6th Docomomo Germany Conference, 1st and 2nd March 2019, Berlin
Конференция с това мото се провежда на 1-2 март 2019 г. в Берлин, Германия.
Конференцията е организирана като 16-та Докомомо конференция от Докомомо Германия, Училището по архитектура и интериорна архитектура в Детмолд и проектът на EU "Повторна употреба на модернистични сгради (RMB)".
Това е първо събитие в Берлин, което продължава традицията на конференциите, организирани от Докомомо Германия в Карлсруе. Проектът с европейско финансиране RMB инициира педагогическа рамка на европейско равнище, базирана на общи дефиниции, методи и подходи на "преизползване" на модерните сгради, с цел да се предложи общо знание за пре-използването на сгради на модернизма. В този контекст, конференцията се провежда в нов формат като комбинация от поканени изказвания и подбрани научни лекции през 2019 г. по темата "100 години Баухаус: Кое приемаме за най-важно от Модерното движение днес?".
ТЕМАТА
Международната конференция в Берлин прие 100-годишния юбилей на Баухаус като възможност да дискутира значимостта на модернизма за ХХI век. Фокусът не би следвало да бъде върху самия Баухаус, но върху концепциите, визиите и импулсите, излъчвани от Модерното движение. Те би следвало да се съотнесат към съвремените социални, икономически, културни и особени творчески въпроси. 

Устойчиви ли са и днес социалните, пространствените и конструктивни концепции, формулирани от Модерното движение и следвоенния модернизъм? 

Каква роля играят културните и климатичните условия при опазването, реновирането и трансформацията на пространства, сгради и забележителни места на модернизма?
Как могат основните идеи на класическия модернизъм да бъдат продължени 100 години по-късно и така да допринесат за справянето със съвременните предизвикателства?

Какъв трябва да е приносът на академичното и професионалното обучение и кои формати са подходящи?

ЛЕКТОРИ
David Chipperfield ще докладва за опазването и трансформацията на регистрираната като културна ценност Национална галерия, проектирана от Лудвиг Мис ван дер Рое в Берлин, и какви са предизвикателствата към знаковите сгради на модернизма днес в концептуален и строителен аспект. 

Fernando Romero
 е архитект от Мексико сити, признат за един от водещите архитекти на своето поколение. Той бе наречен "глобален лидер на утрешния ден" на Световния икономически форум през 2002 г., един от 50те най-влиятелни проектанти, който стана почетен член на Американския институт на архитектите (AIA) през 2013 г. Неговите многобройни отличия включват Наградата Баухаус и наградата "Най-доброто от най-доброто" на Red Dot. Ромеро и офисът му са включени в широк спектъп от образователни и културни дейности. Регенерация - проект за възстановяване на избрани части от съвременната мексиканска архитектура, запазва културата и създава убеденост за ролята на архитектурата и дизайна в Мексико. 


Wiel Arets е в просдължение на пет години декан на Института по архитектура в Илинойс - Технологичен колеж по архитектура (IIT), където наследява Мис ван дер Рое като преподавател по архитектура и работи в реставрираната сграда, проектирана от Мис в Чикаго. Тоя има тясна връзка с наследството на Баухаус в САЩ. В изказването си коментира значението на конкурсите днес, наред с друи въпроси, свързани с неговия проет за Antwerp Tower. 

Денят завършва с модерирана подиум-дискусия с лекторите.

ЕКСКУРЗИИ
Събитието е придружено от няколко екскурзии на 2 март 2019 г. до обекти на Модерното движение и следвоенния модернизъм в Берлин: Hansaviertel, Neue Nationalgalerie, Akademie der Künste.

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО
Werkstatt der Kulturen, Wissmannstraße 32, 12049 Berlin [Link of the venue ].

Sunday, February 3, 2019

BAUHAUS 100

Стогодишнината на БАУХАУС
ще се празнува с многобройни събития, изложби, пътувания, конференции
през цялата 2019 г.,
за да се ознаменува влиянието на това вдърхновяващо училище 
върху Модерното движение през целия ХХ век.

The centenary of BAUHAUS 

will be celebrated with plenty of events, exhibitions, trips, conferences
throughout the year 2019
to commemorate the impact of this influential school
 on the Modern Movement throughout the world.

Ето сайта, разработен от ДОКОМОМО _ САЩ
по случяй 100-годишнината на БАУХАУС.
Here is a site developed by DOCOMOMO _ US
on the occasion of the BAUHAUS 100:

https://www.docomomo-us.org/news/bauhaus-100

През април 2019 г. къщите на майсторите-преподаватели в БАУХАУС.
ще бъдат отворени отново за посещение след реставрация.
Проектите им са поръчани от общината на Десау 
на Валтер Гропиус.
Това са къщите на Ласло Мохоли-Наги, Лионел Файнингер,
Георг Мухе, Оскар Шлемер, Васили Кандински, Паул Клее
In April 2019 The Bauhaus Masters' Houses will be opened again.
They were commissioned to be designed by Walter Gropius 
by the city of Dessau.
Those were the houses of Laszlo Moholy-Nagy, Lyonel Feininger,
Georg Muche, Oskar Schlemmer,
Werssily Kandinsky and Paul Klee.
https://thespaces.com/where-to-experience-the-bauhaus-in-2019/


Къщата на Валтер Гропиус 
в САЩ.
The house of Walter Gropius designed and built in the USA
https://www.docomomo-us.org/register/gropius-house

Saturday, January 12, 2019

Германското училище в Бургас / The German High School in Burgas

scroll down for English


Публикуваната в интернет програма на Община Бургас за инвестиции в културна инфраструктура показва, че общината планира през 2019 г. реконструкция на изоставения от години имот на бившето Германско училище.
ИНВЕСТИЦИИ В КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА. Библиотека и музей на съвременното изкуство -www.burgas.bg/bg/news/details/1/36925?fbclid=IwAR3WN5z-ru56yK2LKY1qNJdTQnkkzJ98ZktgaD7qWaKC-Lwj7-MWf-TsgYU

Според плана на Бургас от 1910 г. въпросният имот, разположен между днешните улици "Средна гора", "Св.Св. Кирил и Методий" и "Оборище", 
е отреден за изграждане на училище и откупен от братя Хазърбасанови.Координати:   42°29'52"N   27°28'37"E

http://wikimapia.org/23816876/bg/Бивша-немска-болница

По документи, през 1930-те години негов собственик е "Песталоци" АД - Германско училищно настоятелство. 
Масивната сграда е построена през 1935 г. като училище, 
след архитектурен конкурс за училищата в София и Бургас с участие на немски архитекти, проведен през 1933-34 г. и спечелен от архитектите Станчо Белковски и Иван Данчов.  Сградата прекратява функцията си на училище през есента на 1944 г. 
Използва се първоначално за военна болница, а през следващите десетилетия - за акушеро-гинекологично отделение и др. 

След 1989 г. имотът на площ от 2470 кв.м., с  две масивни сгради на 3 и на 2 етажа, с трафопост и портална дървена сграда, остава държавна собственост, но използването му по предназначение е преустановено. 
В: Сградите се рушат и опустошават. БУРГАЗЛИИ ДА КАЖАТ КАКВО ДА СЕ СЛУЧИ С НЕМСКАТА БОЛНИЦА
ЧЕТВЪРТЪК, 23 ФЕВРУАРИ 2012 - СТЕФАН МИНЧЕВ - https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/10756 (посетен на 27 декември 2012)

По мнението на Г-н Васил Дончев, публикувано във ФБ, "нескопосано затвореният ъгъл, използван от години за обущарска работилница, е бившият главен вход на сградата. Вътре е кръглата колона - по същия начин както и при софийското (Германско) училище. За адаптацията в библиотека и културен център е проведен архитектурен конкурс, завършил с незадоволителни резултати и без отчитане на архитектурната стойност на оригинала"


Сградата на бившето Дойче шуле е един от знаковите обекти на модерната архитектура в България от периода между двете световни войни и е творба на едни от най-изявените архитекти от този период - Станчо Белковски и Иван Данчов. Двамата възпитаници на Висшето архитектурно училище в Берлин-Шарлотенбург, Германия, са уловили майсторски духа на водещата за това време европейска архитектурна школа БАУХАУС.
Други особено ценни за българската култура паметници на модерната архитектура от същите автори са Германското училище в София (дн. Музикална акадамия), комплекс от гранд-хотел и концертна зала "България", доходна сграда на Застрахователното дружество "Балкан" с кинотеатър (дн. Младежки театър "Николай Бинев"), сградите на "Алианс Франсез", Фондовата борса (дн. сграда на КТ "Подкрепа"), къщата на А.К. (дн. резиденция на посланика на САЩ) - всички в София. 
Без да са натруфени с декорации, творбите на тези именити български архитекти се отличават с категорично изявени обеми, тънък баланс на плът и отвори, типични за периода облицовки и мазилки; внимателно изследвани пропорции, лентовидно групирани прозорци, характерен ритъм на члененията на дървените дограми и детайли на металните аксесоари; плавни преходи в интериора, просторни и изпълнени със светлина пространства, характерни подови мозайки.
(Повече подробности за работата и живота на двамата архитекти могат да се прочетат на www.academia.edu/33917384/ ).

През 2012 г. Община Бургас провежда широко допитване до гражданите си за подходяща адаптация на сградата към нови функции. Същата година, по искане на кмета Николов, Правителството предоставя собствеността върху терена на Община Бургас, за да се предприемат действия по опазване на имота, който след ремонт да се адаптира за общински културни и социални дейности.
През 2014 г. е проведен архитектурен конкурс за реконструкция на училището в модерен комплекс от библиотека и музей на съвременото изкуство, включващи освен читални с каталожна, книгохранилище, справочно-библиографски и краеведски отдели, и други анекси; изложбена, концертна и конферентна зали, ателиета и работилници за млади автори, лаборатория и кабинети; информационен център, звукозаписно и дигитално студио, копирен център, кинозала, лятна градина и подземен паркинг.
В: СТАРОТО НЕМСКО УЧИЛИЩЕ В БУРГАС СТАВА МУЗЕЙ НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО. Бургаски репортер ориентири 02 ян. 2019 - www.burgas-reporter.com/articles/33452?fbclid=IwAR0mMGQFlbGDu90J8bAvVkIQf8IB_1q7kPOONuWrHgUzzmnvWYrxCiX5JnI

Между представените осем проекта е избран този на арх. Делян Жечев, който да събере на 80 % от разгънатата застроена площ от 5500 кв.м. разпръснатите в момента фондове на градската библиотека, а в останалата част да развие музей на съвременното изкуство. 
Основната проектна идея е изградена върху контраста между по-затворените обеми на библиотеката и напълно остъкленото прозирно тяло на музея. Проектантът твърди, че използва оригиналната сграда на бившето училище за библиотека със съществуващите широки прозоречни отвори, но стените - за разлика от оригиналните 
каменен цокъл и едропръскана мазилка, предвижда от видим бетон с подчертани технологични фуги на строителното изпълнение.
www.stroiteli.bg/tarsyat-izpalnitel-za-nemskoto-uchilishte-v-burgas/?fbclid=IwAR0r60BFFzfNaHGuf-VDRXykoBGw-G8K-2KQn1ta_r2yBxqqOGHM3J0wonU
 
В обясненията към проекта се казва: "За да подсилим важността и за да заинтригуваме минаващите хора, сме поставили стъклени елементи с рафтове с книги на фасадите. Контрукцията на елементите е метална с дървени рафтове, монтирани за нея....Чрез стъклената окачена фасада и ясно изписаните надписи на известни актьори, творби, български и чужди автори допринася за цялостта на архитектурната идея.... подсказваща функцията си, зове хората от всякаква възраст да влязат в нея и да вземат малко знание със себе си. .."
В: Строители Бг. Културно-оразователен център за съвременно изкуство и библиотека - Първа награда, гр. Бургас - dizarh.bg/bg/objects/view/конкурси/ културно-образователен-център-за-съвременно-изкуство-и-библиотека-първа-награда?fbclid=IwAR3O4
Строители Бг - 05.11.2015.   Търсят изпълнител за ”Немското училище” в Бургас - www.stroiteli.bg/tarsyat-izpalnitel-za-nemskoto-uchilishte-v-burgas/?fbclid=IwAR0r60BFFzfNaHGuf-VDRXykoBGw-G8K-2KQn1ta_r2yBxqqOGHM3J0wonU
На 5.01.2019 г. Васил Макаринов и Теодор Караколев 
публикуваха от името на Фондацията "Български архитектурен модернизъм" снимка с неотрадния вид на бившето Дойче шуле с отворено писмо до кмета на Бургас. 
www.facebook.com/groups/1405586529745128/permalink/2019275231709585/


В отговор Главната архитектка на Бургас - Веселина Илиева съобщи, че "..тази сграда много отдавна е загубила, в резултат на многобройните през годините намеси, значителна  част от първоначалния си образ. Но и той не блести с никакви архитектурни качества, които да я правят недвижима културна ценност .." - интервю на БНР от 11.01.2019 г.

Настоящата 2019 г. е обявена за година на БАУХАУС. В цял свят се отбелязва тържествено 100-годишният юбилей на знаменитата архитектурна школа, чрез който се утвърждават ценностите на модерната архитектура. Затова ми изглежда безумно да убеждавам главния архитект на Бургас, или други сънародници в културната ценност на модернизма, особено на този от периода между двете световни войни. 
Както вече бе отбелязано, Станчо Белковски и Иван Данчов са между българските архитекти, уловили много успешно духа на БАУХАУС в своите творби. В този контекст е препоръчително предстоящата реконструкция на бившето Дойче шуле в Бургас да респектира естетическата и художествена стойност на оригиналната творба, да се съотнася по стил с другите съществуващи произведения на тези архитекти, като се стреми към максимална близост поне до автентичния външен образ на сградата.

текст: Любинка Хр. Стоилова

In 2019 the Municipality of Burgas plans to reconstruct the abandoned property of the former German school in the city. The terrain was planned for school as early as in the 1910 Master Plan of Burgas.
In the 1930s it was owned by the German school board of Pestalozzi GmbH. In 1933-34 an architectural competition was held for the German schools in Sofia and Burgas with the participation of German architects. It was won by the Bulgarians Stancho Belkovski and Ivan Danchov.
After the autumn of 1944 the building was nationalised and used for a hospital.
After 1989 the site remained state property but was not used and gradually collapsed.
The edifice of the former Deutsche Schule in Burgas is a hallmark of the Bulgarian interwar Modernist architecture which follows the spirit of the interwar European architecture and then leading architectural school of BAUHAUS. 
Both designers are graduates from the Higher Technical School in Berlin Charlottenburg, Germany and are among the most prominent Bulgarian architects of the interwar period. Their works are valuable monuments of culture today.
In 2014 an architectural competition was held for the reconstruction of the former Deutsche Schule in Burgas in a modern complex of a library and a museum of contemporary art. By contrast between the more enclosed volumes of the library and the fully glazed body of the museum, the winning design uses the existing school building with its window openings but instead of the original walls with stone cladding and splashed plaster it provides new exposed concrete ones.
The current year 2019 is declared a year of BAUHAUS.
Worldwide, the centenary of the renowned architectural school is celebrated to approve the values of the Modern Movement architecture.
As already mentioned, Stancho Belkovski and Ivan Danchov are among the Bulgarian architects, who have adopted the spirit of BAUHAUS as their creative creed. In this context, it is recommendable that the upcoming reconstruction respects the artistic value of the authentic building to match in style with the existing works of these architects, aiming at maximum proximity to at least the exterior image of the original. 
LS