Friday, November 17, 2017

70 години КИТА в УАСГ

Катедрата по история и теория на архитектурата (КИТА)
към Архитектурния факултет на
Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ)
празнува 70-годишен юбилей.


На откриването на поредицата събития от юбилейното честване ръководителката на катедрата - доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, направи кратък преглед на историята на катедрата и представи панорамата от различни изложби и дискусии.
Отдадена бе заслужена почит към преподавателите в катедрата, допринесли за осъществяване приемствеността в образованието по история и теория на архитектурата, както и в опазване на културното наследство, като Милко Бичев, Тодор Златев, Владимир Хашнов, Иван Костакиев, Сава Бобчев, Иван Попов, Пейо Бербенлиев, Мила Иванова, Паиси Стоилов, Георги Папагалов, Марта Петрова, Стефан Беязов, Павел Попов.
Приветствия поднесоха проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев, проф. д-р арх. Георгий Станишев - предишни завеждащи катедрата, и арх. Николай Тонев - като председател на дружеството на архитектите към САБ в УАСГ.

Изложбите представят разнообразните занимания на студентите в курса на обучение от заснемания на сгради и стилови сценични оформления, през исторически проучвания и видеопредставяния на исторически обекти до проектни решения по опазване на културното наследство.

Трябва да отдадем заслужена почит за дългогодишната традиция, поддържана в катедрата, особено при днешното многообразие от форми на обучение по архитектура в България и особено след като Секцията по теория и история на градоустройството и архитектурата (СТИГА), прерастнала в институт ИТИГА, впоследствие трансформиран в Център по архитектурознание към БАН, вече не съществува като самостоятелно академично звено.

доц д-р арх. Милена Металкова-Маркова е споделила във фейсбук снимки от изложбата за летните работилници със студентите в коридора на университета 
https://www.facebook.com/milena.markova.146/posts/303975056767849?hc_location=ufi

Л.С.

Monday, November 6, 2017

Election of new bureau of ICOMOS ISC20C - избор на ново бюро на международния комитет за наследството на ХХ век към ИКОМОС

Вече е известен изборът на ново бюро на Международния научен комитет за наследството на ХХ век към ИКОМОС, чиито членове ще поемат отговорностите си 
на годишната Генерална асамблея на ИКОМОС в Ню Делхи, Индия 
на 10 декември 2017 г.

Below are the results from the current 2017 elections 
of ICOMOS International Scientific Committee on 20th Century Heritage (ISC20C). 
Based on the report of the ICOMOS International Scientific Committee on 
Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI), which observed for correctness of the election procedure, the newly elected bureau members will take office starting 
at the Annual General Meeting in New Delhi, India on Sunday, December 10, 2017.

The new incoming ISC20C Bureau officers from 2017 - 2020 are, as follows:
Ето състава на новото бюро за периода 2017 - 2020 :

PRESIDENT / ПРЕЗИДЕНТ
Gunny Harboe – US/ICOMOS

VICE PRESIDENTS / ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
Enrique Madia - ICOMOS Argentina
Kyle Normandin - US/ICOMOS
Leo Schmidt – ICOMOS Germany
Olaf Steen – ICOMOS Norway

SECRETARY GENERAL / ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
Sheridan Burkev- ICOMOS Australia

TREASURER / КОВЧЕЖНИК
Enrique de Anda Alanis – ICOMOS Australia

Congratulations to all of the new Bureau and its newly elected officers ! 

Saturday, July 15, 2017

DOCOMOMO International в подкрепа на паметника "1300 години България"

На своя интернет сайт международната организация е изразила подкрепа за паметника 
https://www.docomomo.com/heritage

Docomomo International wishes to draw your attention for the threatened future that the Monument ‘1300 Years Bulgaria’ (Sofia, Bulgaria) is facing after has been confirmed its dismantling and destruction by the Sofia City Council.

The Monument ‘1300 Years Bulgaria’ was built in 1981, to celebrate and symbolize the 1300th anniversary of the Bulgarian State’s foundation. Designed by the sculptor Valentin Starchev, this unique monument was conceived to be part of a large scale urban ensemble, which also includes the Bulgarian National Palace of Culture. This art piece represents an aesthetical architectural composition, constituted by three concrete bodies and three figurative sculptural elements, forming a spiral that culminates in a bronze wing. The monument has exceptional cultural, artistic, architectonic and social values which add meaning and significance to its historical symbolism.

Docomomo International painfully realizes that Sofia Municipality has already started the dismantling process and no preventive measures are expected to be undertaken in order to maintain this monument, neither its conservation and restoration.

Docomomo International wishes to express its fully support to the efforts being carried out and other actions under development in order to preserve the Monument ‘1300 Years Bulgaria’, that should be fully preserved, taking into consideration its historical value and the willing to maintain its integrity and authenticity for future generations. We have the duty to preserve this important legacy within the international world of art and architecture.

More details: website

Friday, July 14, 2017

DOCOMOMO Bulgaria - Sites of Modern Architecture and Urban Planning in Bulgaria

DOCOMOMO International
https://www.docomomo.com/mission

Docomomo International’s missions are to:
· act as watchdog when important modern movement buildings anywhere are under threat;
· exchange ideas relating to conservation technology, history and education;
· foster interest in the ideas and heritage of the modern movement;
· elicit responsibility towards this recent architectural inheritance.
Since its creation, Docomomo International has experienced a rapid growth, establishing itself as a major player not only in the realm of conservation, but also in the broader field of architectural culture. The pluralist, interdisciplinary nature of Docomomo International, due to its ability to bring together historians, architects, town-planners, landscape architects, conservationists, teachers, students and public officials, has been a strong asset.

At present, Docomomo International includes 69 chapters and more than 3,000 members, in Europe, America, Asia, Oceania and Africa. In their variety of cultures and experiences, the chapters represent the true richness of Docomomo International.

ДОКОМОМО България -
места на архитектурата и градоустройството на модернизма

Историята на ДОКОМОМО Бълагрия е публикувана на
The history of DOCOMOMO Bulgaria is published on

Карта с всички модерни обеки, представени от България пред ДОКОМОМО Интернешънъл може да се види във виртуалната изложба на интернет сайта, цитиран по-долу

A map with all modern sites delivered by Bulgaria to DOCOMOMO International might be seen at the virtual exhibition on the internet sire, as follows

Същите обекти са изредени и по-долу с адреси и снимки
The same sites are enumerated below with their addresses and photos