Saturday, August 18, 2018

Docomomo Journal 58 (2018/1): Louis I. Kahn — The PermanenceEDITORIAL / РЕДАКЦИОННО
Transcendence and permanence /
Трансцендентност и постоянство

„Никога не можеш да научиш нещо, което не е част от теб”
Луис Кан, "Мълчанието и светлината", 1969
"Средиземно море е изпълнено с чудо и красота. Частите, които видях около Италия, никога няма да забравя".
Писмо на Луис Кан до Ан Тинг, 1953 г.

"Луис Кан очарова всички нас със своята страст към средиземноморската култура. Точно в момента, в който центърът на доминиращата култура се премести от Европа в Северна Америка, той успя да се потопи в римските тухлени структури на великите класически сгради, тълкуване на вечните форми на античността. Когато стъклената завеса на бюрократизирания интернационален стил стана тривиална, той ке обърна към архаичните източници на архитектура, за да открие светлина, материя и стремеж в пирамидите на Гизе, или в руиите на Баните на Каракала. Кан е уникален случай в историята на архитектурата на ХХ век: той представи въпроса за монументалността, еретичен въпрос за Модерното движение, и подчерта стойността на постоянството, на тектоничния характер и материалността на конструктивните елементи.


Той можеше да чете Историята творчески, да тълкува постоянната стойност на паметниците за общността и да спасява общественото чувство за място. Поставяйки въпроса като "какво искаш, тухли?" или "дали вътрешността на колоната съдържа обещание?", той създаде впечатляващ обем от творби и доктрина с оригиналност, която често е философска, поетична или дори мистична. Оттегляйки се от догмите, но никога ни губещ функционалното и конструктивно чувство за промяна, той наруши систематичното използване на преливащото пространство и възстановява усещането за ритуал и ценността на тържествеността, като същевременно постигна най-въдействащия синтез между модерността и традицията, както призна Отавио Паз - между използването на техниката и паметта. 


Луис Иседоре Кан е роден през 1901 г. на Балтийския остров Осел, който по това време е част от Русия (сега Саарема, Естония). Израснал в средата на еврейско семейство, което през 1905 г. емигрира в САЩ и се установява във Филаделфия. Когато навършва 3 години, инцидент обезобразява лицето и ръцете му. На 5 години червена треска променя гласа му, забавя началното му училище и му определя специална съдба в несигурен семеен контекст. Кан избра да бъде художник, но магията на архитектурната история го накара за следва архитектура. През 1928 г., четири години след завършването си, той пътува за една година в Европа, като черпи вдъхновение от храмовете на античността. През 1950 г. се завръща в Италия, започвайки това, което ще се превърне в нов цикъл в живота му: периодът на растяща слава, който го поддържа до 1974 г., годината на смъртта му. Всъщност, той е живял 50 години и е работил около 25 години, докато най-накрая постига слава, в Центъра Yale за британско изкуство.


Искам да благодаря на Дейвид Фитлерър за това, че е толкова отдаден и ангажиран гост редактор, на авторите - че са споделяли забележителния си опит в реставрацията, и на Уилиям Уитакър и Дейвид Браунли - за интервютата, които изпълват този брой с уникалните си прозрения. Много специални благодарности трябва да се отдадат на Архитектурния архив на Университета на Пенсилвания, за деликатно споделената ценна иконография, в този контекст - отново на Уилям Уитакър, който ежедневно "разследваше" колекцията Луис И. Кан, с повече от 200 проекта, 6363 рисунки, 20813 работни чертежи, 100 модела, 12140 фотографии, кореспонденция, лична бибиотека и награди. Всщност, основното преразглеждане на работата и теориите на Кан е направено преди две десетилетия, когато проучването, извършено от този монументален архив, доведе до изложбата, която пропътува между 1991 и 1994 г. до 7 музея в Америка, Европа и Азия, и великолепното 'В царството на архитектурата', което представлява референтната работа за разбиране на творбите и човека, която е извършена оттогава (вж. секцията за представяне на изложби и книги). И накрая, специални благодарности на GCI за подкрепата им за това списание, на Yale Центъра за британските арт директори Ейми Майърс и Сеси Клемент, както и на DOCOMOMO САЩ / Филаделфия и приятели, които водиха посещенията на сградите на Кан: Бианка Сфорни, Брън Маур, Чарлз Фирмин-Дидо, Дан Мейси, Лари Кормън, Морийн Уорд и Пол Савидж-


Този DOCOMOMO Journa ракрива пресечните точки на темите, които реставрацията повдига в творбите на Кан. От къщи до съоръжения, от публични власти до частни собственици, от Америка до Израел или Индия, писмеите приноси показват как неговите сгради са доказали своята устойчивост и характер.


След повече от половин век на употреба, е изключително удовлетворяващо, че обществото все още може да свидетелства за знанията на Кан и за недвижимото наследство, реновирано от някои от най-квалифицираните архитектурни бюра и все още може да преоткрие интензивността на своята поетика, където трансцедентността на архитектурата е овековечена чрез сила, красота и цялостност."

Ана Тостьоес,
Председател на ДОКОМОМО Интернешънъл


References / Бележки
KAHN, Louis, “Silence and Light, 1969", in Alessandra Latour (ed.), 
Louis I. Kahn, writings, lectures, Interviews, New York, Rizzoli, 1991. 
BROWNLEE, David B., DE LONG, David G. Louis I. Kahn: In the 
Realm of Architecture, Los Angeles, Museum of Contemporary Art/New York, 
Rizzoli, 1991.
PAZ, Octávio, Los Hijos del Limo, Barcelona, Biblioteca de Bolsillo, 1998 [1974].
KAHN, Louis, “Louis Kahn Letter to Anne Tyng, 22 November 1953”, in Anne Griswold Tyng (ed.), Louis Kahn to Anne Tyng: The Rome Letters 1953-1954, New York, Rizzoli, 1997.INDEX / Индекс

EDITORIAL
Transcendence and permanence
BY ANA TOSTÕES

INTRODUCTION
Kahn´s Modernism and its Renewal 
BY DAVID N. FIXLER 

ESSAYS

What Decides “Heritage”? Lessons from a Comparison of Louis Kahn´s Commercial and Institutional Projects 
BY LLOYD L. DESBRISAY

The Trenton Bath House Restoration: Challenges in Sustainability 
BY MICHAEL MILLS AND ANNE WEBER

Managing Expectations — Contemporary Design Culture, Conservation and the Transformation of The Richards Laboratories 
BY DAVID FIXLER

Conserving the Teak Window Wall Assemblies at the Salk Institute for Biological Studies 
BY SARA LARDINOIS AND KYLE NORMANDIN

With the Help of Nature: Kahn, the Wood House and the Culture of Stewardship 
ANDREW FEARON

The Yale Center for British Art: a Building Conservation 
BY GEORGE KNIGHT

INTERVIEWS

David B. Brownlee interviewed by Ana Tostões

William Whitaker interviewed by Ana Tostões

DOCUMENTATION ISSUES

Preservation, Restoration and Upgrade of the Indian Institute of Management in Ahmedabad, India 
BY BRINDA SOMAYA

Louis Kahn in Tel-Aviv 
BY JEREMIE HOFFMANN AND HADAS NEVO-GOLDBERST

Post-War Modern Architecture in Tunisia 
BY ELISA PEGORIN AND LUCA EULA

Lawn Road Flats (The Isokon) — A New Vision of Urban Living 
JOHN ALLAN

Isokon Furniture — Modernist Dreams in Plywood 
BY MAGNUS ENGLUND

Conservation or Change for Works of the Modern Movement 
BY JAMES DUNNETT

NEWS

BOOK REVIEWS

APPENDIX

Tuesday, March 6, 2018

15th International Docomomo Conference 2018

Register at 15th International Docomomo Conference 2018!
The early fee deadline for attendees is 30th March!
Docomomo International and Docomomo Slovenia 
informs that the registration for 
the 15th International Docomomo Conference is open at 
http://www.docomomo2018.si/index.php/registration-and-fees!
The early fee deadline for attendees is 30th March 2018.
We are looking forward to see you all 
in the Cankarjev Dom, Ljubljana, Slovenia, 
between 28th and 31st August 2018!
Docomomo International и Docomomo Slovenia съобщават, 

че регистрацията за 15-та Международна конференция 
на Docomomo е отворена на 
http://www.docomomo2018.si/index.php/registration-and-fees!
Ранният срок с намалена такса за участие е 30 март 2018 г.
Очакваме с нетърпение да ви видим всички 
в Дом Чанкарьев, Любляна, Словения, 
между 28 и 31 август 2018 г.!

ABOUT / ВЪВЕДЕНИЕ
Every two years docomomo 
(the international committee for documentation and 
conservation of buildings, sites and neighbourhoods 
of the Modern Movement) organizes an international 
conference, bringing together docomomo members and 
friends from its 72 national Working Parties, as an opportunity 
for in-depth exploration of an important theme or aspect 
of the Modern Movement.
The forthcoming conference is being hosted by 

docomomo Slovenia and will take place at the Cankarjev Dom, 
in Ljubljana, Slovenia, from 28 to 31 August 2018, 
under the theme 
Metamorphosis. The Continuity of Change .

На всеки две години docomomo International
(международен комитет за документация и
опазването на сгради, обекти и квартали
на Модерното Движение) организира международна
конференция, обединяваща членове на docomomo и
приятели от 72-те национални работни групи, 
като възможност за задълбочено проучване на 
важна тема или аспект на Модерното движение.
Предстоящата конференция се домакинства от
docomomo Словения и ще се проведе в Дом Чанкарьев,
в Любляна, Словения, от 28 до 31 август 2018 г.,
по темата
Метаморфозата. Непрекъснатата промяна.

THEME / ТЕМА
At the 15th International Conference in Ljubljana, 
docomomo will address the history of Modern Movement 
transformations. This will be done in relation to cultural and 
natural aspects within the overall continuity of change. 
Both theory and practice will be considered.
In 2018, docomomo will celebrate 30 years of effort 
to preserve and adapt the technical, social and aesthetic goals 
of the Modern Movement – values which have always been 
intrinsically intertwined with change. 
As Badiou put it, change is the law of the world; 
the absence of change is death. 
When we think, we think change (Introduction to the 
Philosophical Concept of Change, 2012).
Today we are experiencing a huge escalation of change in all 
areas of life, even surpassing the radical transformations that 
characterised the Modern Movement era of the 
mid-20th century; Kafka’s Metamorphosis (Die Verwandlung
1915) is becoming close to reality. 
Human and social values, authenticity and identity, 
are undergoing fundamental changes in their meaning 
or relevance. The difference between the original and its copy 
is waning. The social and aesthetic values of the 
Modern Movement, as well as its status as heritage and 
element of identity, are very much under attack. 
So, what does docomomo stand for 
in this rapidly changing context?
На 15-та международна конференция в Любляна,
docomomo ще разгледа историята на трансформациите на
Модерното движение.
Това ще бъде направено във връзка с 
културните и природните аспекти в рамките на 
цялостната непрекъснатост на промяната.
Ще бъдат разгледани както теорията, така и практиката.
През 2018 г. docomomo ще отпразнува 30 години усилия
да запази и адаптира техническите, социалните и 
естетическите цели на Мидерното движение - ценности, 
които винаги са били вътрешно свързани с промяната. 
Както го определи Badiou, промяната е законът на света; 
липсата на промяна е смърт.
Когато мислим, мислим за промяна (Introduction to the 
Philosophical Concept of Change, 2012 г.).
Днес преживяваме огромна ескалация на промяната във 
всички области на живота, дори надминаващи радикалните 
трансформации, характеризиращи ерата на ч
Модерното движение от средата на ХХ век;
Метаморфозата на Кафка (Die Verwandlung1915) става все 
по-близка до реалността.
Човешките и социални ценности, автентичността и 
идентичността, са подложени на фундаментални промени 
в тяхното значение или уместност. 
Разликата между оригинала и копието му намалява. 
Социалните и естетическите ценности на 
Модерното движение, както и статута му на 
културно наследство и елемент на идентичност, 
са много атакувани.
И така, какво поддържа docomomo 
в този бързо променящ се контекст?

SUBTHEMES / ПОДТЕМИ
1) Cities / Градове
Our cities are evolving in response to continuously changing 
forces. These involve many different layers of economics, 
politics and science. ;
What can we learn from past experiences of the 
Modern Movement urban developments? 
How can we reconcile Modern Movement ideals and built 
legacy with the digital revolution, worldwide mobility, migration 
and increasing environmental awareness? 
How can our attraction towards the ever new, 
and incessant innovation, be reconciled with sustainable 
urban conservation? 
Which examples of success and failure can be identified?
KeywordsNeighbourhoods; Megastructures; Complexes; Multifunctionality; 
Urbanity; Urban planning; Public Space; Lifestyle; Infrastructures; 
Networks; Transport; Mobility; Density; New towns; Inner city; 
Suburbia; Civility; Digital technology.
Нашите градове се развиват в отговор на постоянно 
променящите се сили. Те включват много различни слоеве 
на икономиката, политиката и науката. 
Какво можем да научим от миналия опит на
градското развитие на Модерното движение? 
Как можем да съчетаем идеалите на Модерното 
движение и недвижимото културно наследство с 
дигиталната революция, глобалната мобилност, 
миграцията и повишаващата се екологична осведоменост. 
Как нашето влечение към все по-новото и вечно 
обновление да бъде примирена с устойчивото опазване 
на градската памет? 
Какви примери за успех и провал могат да бъдат 
идентифицирани?
Ключови думиквартали; мегаструктури; комплекси; урбанистичност
многофункционалност; градско планиране; публично пространство;
начин на живот; инфраструктури; мрежи; транспорт; мобилност;
плътност; нови градове; вътрешен град; предградия; цивилозованост;
цифрова технология.

2) Buildings / Сгради
During the process of restoration or adaptive reuse, the 
paradigmatic challenge is to adapt the buildings concerned to 
different functions, users, lifestyles, environmental and safety 
standards. How can we select what must be preserved and 
what can be changed? 
How to combine preservation with legal energy efficiency 
directives? 
What are the most up-to-date technologies and processes 
of material selection that can improve the experience of 
living in modern buildings? 
How can new technologies and materials´ improvements be 
assessed? Within the decision-making process, how can we 
effectively address authoritative changes? How are interiors, 
well-being and atmospheres affected by these changes? 
Which are the most informative examples of modern 
architectural heritage restoration or adaptive reuse, and 
their successes and failures?
KeywordsRestoration; Conversion; Renovation; Reuse; Icon; Ordinary; 
Programme; Functionalism; Prefabrication; Construction; Technologies; 
Energy efficiency; Seismic Retrofit; Legislative impact; Safety; Interiors; 
Atmosphere; Furniture; Lighting; Arts.
По време на процеса на възстановяване или адаптивно 
повторно използване, парадигматично предизвикателство 
е да се адаптират съответните сгради за различни 
функции, потребители, начин на живот, опазване на 
околната среда и стандарти за безопасност. 
Как можем да изберем какво трябва да бъде запазено и 
какво може да се промени? 
Как да се комбинират опазването със законовите 
директиви за енергийна ефективност? 
Кои са най-съвременните технологии и процеси за избор 
на материали, които могат да подобрят начина на живот 
в модерните сгради?
Как могат да се преценяват подобренията на новите 
технологии и материали? При вземането на решения, как можем ефективно да атакуваме експертните промени? 
Как тези промени се отразяват на интериорите,
благосъстоянието и атмосферата?
Кои са най-информативните примери за реставрация на 
модерно архитектурно наследство или адаптиране
и техните успехи и несполуки?
Ключови думи: Реставрация; опазване; реновиране; повторна употреба; 
знак-икон; обикновен/а; програма; функционализъм; строителство; 
заготовка/предварително произвовство; технологии; енергийна 
ефективност; сеизмична модернизяция; законодателно въздействие; 
безопасност; интериори; атмосфера; мебели; осветление; изкуства.
         
3) Identity / Идентичност
Human migration plays a fundamental role in all societies 
today. The forced interaction of people and places is now 
increasingly central to the development of cities and 
architecture. In the context of a society substantially shaped 
by physical and virtual transfers, how can identity be created, 
from the generic to the specific? 
Which is the role of the architectural heritage? 
What can we learn from the Modern Movement ideals 
of equality and progress, nowadays still perceivable through 
its built legacy? In the fact of rapid and uncontrolled 
urbanization and the fragmentation of the urban 
and social fabric, how can a sense of community and solidarity 
survive in our ever more pluralistic societies? 
In this context, is it realistically possible to preserve character 
and memory in conservation and adaptive reuse projects? 
If so, is it possible to pinpoint clear cases of success 
and failure?
KeywordsMigration; Speed; Society; Culture; Aesthetics; Community; 
Civil Society; Appropriation; Occupation; Public; Co-presence; Identity; 
Representation; Collectivity; Authenticity; Ethics; Unity; Integrity; Society; 
Permanence; Ephemerality; Participation; Planning processes.
Миграцията на човека играе основна роля във всички 
общества днес. Принудителното взаимодействие между 
хората и местата е днес все по-важно за развитието на 
градовете и архитектурата. 
В контекста на общество, което се оформя значително
чрез физически и ценностен трансфер, как може да 
се създаде идентичност, от родова до лична? 
Каква е ролята на архитектурно наследство? 
Какво можем да научим от идеалите на Модерното 
движение за равенство и напредък, днес все още 
възприемани чрез неговото недвижимо наследство? 
В условията на бързо и неконтролирано урбанизиране 
и фрагментацията на градската среда и социалната 
тъкан, как чувството за общност и солидарност може да 
оцелее в нашите все по-плуралистични общества? 
В този контекст, реалистично ли е да се запазят характера 
и паметта в проектите за реставрация и адаптиране 
за повторното използване?
Ако това е така, възможно ли е 
да се посочат ясни 
случаи на успех и несполуки?
Ключови думиМиграция; скорост; общество; култура; естетика; 
общност; гражданско общество; бюджетни кредити; професия; 
публичен; едновременно присъствие; идентичност; представителство; 
колективност; автентичност; етика; единство; интегритет; общество;
непрекъснатост; ефимерност; участие; процеси на планиране.

4) Environment / Среда
The accelerating processes of contemporary development, 
coupled with lack of commitment and responsibility, have 
created incredibly damage on an ever-vaster scale, including 
phenomena such as climate change, breakdown of traditional 
cultures, or hyper-individualization. 
Also, the overall context of the economic crisis requires a 
better management of natural resources. 
How can the modern built environment help foster 
a sustainable environment? 
How can we combine sustainability and modernity? 
Is it possible to identify exemplary cases (as less successful 
examples) of reuse projects set within different traditions, 
social and physical environments, and employing sustainable 
architecture and urban design to reflect local requirements?
KeywordsNature; Earth; Ecology; Natural versus Artificial; Sustainability; 
Energy efficiency; Seismic Retrofit; Natural resources; Local resources; 
Climate change; Environmental damage; Tradition; Modernity.
Ускоряващите процеси на съвременното развитие, заедно 
с липсата на ангажираност и отговорност, причиниха
невероятни щети във все по-голям мащаб, включително
явления като изменението на климата, разпада на 
традиционните култури или хипер-индивидуализацията. 
Също така, цялостният контекст на икономическата криза 
изисква по-добро управление на природни ресурси. 
Как може модерната изградена среда да спомогне за
създаване на устойчива околна среда? 
Как можем да комбинираме устойчивост и модерност? 
Възможно ли е да се идентифицират случаи (като 
по-малко успешни примери) за проекти на адаптация
при различни традиции, различна социална и физическа 
околна среда и използването на устойчива архитектура и
градско планиране, които отразяват местните изисквания?
Ключови думиприрода; земя; екология; природен срещу изкуствен; 
устойчивост; енергийна ефективност; сеизмична модернизация; 
природни ресурси; местни ресурси; изменение на климата; 
екологични щети; традиция; модерност.

KEYNOTE SPEAKERS / ОСНОВНИ ЛЕКТОРИ
Alexander Tzonis
Boris Podrecca
Claes Caldenby
Damjan Prelovšek
Hubert-Jan Henket
Liane Lefaivre
Vladimir Šlapeta

EXECUTIVE COMMITTEE / ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Ana Tostões

Hubert-Jan Henket
Zara Ferreira
Louise Noelle
Natasa Koselj

SCIENTIFIC COMMITTEE / НАУЧЕН КОМИТЕТ
Ana Tostões (Portugal)
Andrea Canziani (Italy)
Bárbara Coutinho (Portugal)
Claes Caldenby (Sweden)
Eui-Sung Yi (Korea)
Franz Graf (Switzerland)
Henrieta Moravcikova (Slovakia)
Horacio Torrent (Chile)
João Belo Rodeia (Portugal)
Judi Loach (UK)
Louise Noelle (Mexico)
Miles Glendinning (Scotland)
Natasa Koselj (Slovenia)
Ola Wedebrunn (Denmark)
Ruth Verde Zein (Brazil)
Uta Pottgiesser (Germany)
Yoshiyuki Yamana (Japan)
Zara Ferreira (Portugal)

Registration and information  
Регистрация и информация: тук

Среща на ДОКОМОМО Интернешънъл с Международния научен комитет на ИКОМОС за културното наследство на ХХ век

Meeting with Docomomo US and Icomos ISC 20
20th February 2018, Unity Temple, Oak Park, Illinois, 
Chicago, USA 

Last 20th February, the Chair of Docomomo International, 
Prof. Ana Tostões, 
met the Chair of Docomomo US, Theodor Prudon, 
and the Chair of ICOMOS ISC 20, Gunny Harboe, in Chicago.

Gunny Harboe - leading architect of the restoration of 

Chicago´s Unity Temple (Frank Lloyd Wright, 1905–1908), 
provided a extensive tour throught the building presenting 
the restoration processes undertaken.

На 20.02.2018 г. в Unity Temple, кв. Оук парк, Чикаго, 
щ. Илинойс, САЩ, е проведена среща на Президентката 
на ДОКОМОМО Интернешънъл - проф. Ana Tostoes,
с председателя на ДОКОМОМО САЩ - Theodor Prudon,
и с председателя на Международния научен комитет 
на ИКОМОС за културното наследство на ХХ век 
(ICOMOS ISC20c) - Gunny Harboe.

Gunny Harboe - водещ архитект при реставрацията 
на Unity Temple, проектиран от 
Франк Ллойд Райт (1905-1908),
е провел обстойна обиколка из сградата за да представи
осъществените наскоро реставрационни дейности.