Wednesday, November 22, 2023

Bauherrenpreis 2023: Qualitätsvolle Räume zum Leben und Arbeiten / Награда на строителя 2023: Качествени пространства за живот и работа

Ausstellungszentrum im Ringturm
Изложбена зала в сградата Ringturm - Schottenring 30, 1011 Виена
Bauherrenpreis 2023:
Qualitätsvolle Räume zum Leben und Arbeiten

Награда на строителя 2023:
Качествени пространства за жив
от и работа
от 23 ноември 2023 до 1 март 2024 https://www.airt.at/projects/bhp23/

Куратор: Adolph Stiller
Откриванес реч на Maria Auböck, Президентка на Централната асоциация на архитектите в Австрия

сряда,
 22. ноември, 18:30 часа

От 1967 г. Централната асоциация на архитектите в Австрия
редовно присъжда наградата за строителя/строителката

Наградата отличава лица или групи от хора, които имат 
специален принос за изграждането на култура като 
строители или клиенти и ментори.

В центъра на изложението в Ringturm ще бъдат представени 
подробно в текст и изображения 
трите печеливши проекта до 1 март 2024 г. 
Могат да се видят и 25-те номинирани проекта 
от краткия списък за 2023 г. (определен от 110 подадени предложения), 
както и петте печеливши проекта от 2022 г. 
Потопете се в сечението на съвременната архитектура, 
„произведена в Австрия“.
Сгради, проекти за отворено пространство или решения 
за градско развитие, изпълнени в Австрия 
през предходните три години, ще бъдат представени
за наградата на строителите, които са образцови 
по отношение на архитектурен дизайн и иновативен характер 
и имат положителен принос за подобряване 
на нашата жизнена среда. 

Всяка година търсим изключителни решения, 
реализирани в интензивно сътрудничество 
между строители и архитекти.

Годишната селекция на победителите и номинираните 
е знак на почит към онези клиенти, 
които са се посветили на местната строителна култура 
до степен, която надхвърля обичайното. 
Защото те са тези, които дават тласък 
за ново развитие в цялата страна. 
Архитектурата и строителната култура в Австрия 
се нуждаят от строители, които ще продължат 
да създават нови, висококачествени пространства 
за живот и работа в бъдеще.
https://www.wst-versicherungsverein.at/en/projects/ringturm-wrapping-2023/#&gid=1&pid=5
* Maria Auböck е внучка на Maра Учкунова-Auböck от Пловдив,
която е единственият студент от България,
записан официално в школата на Баухаус 
във Ваймар (1919-1921).

No comments:

Post a Comment