Thursday, April 5, 2012

ПРИСЪСТВИЯ - ОТСЪСТВИЯ/ PRESENCES - ABSENCES

Художнички и архитектки в модерното изкуство на България
Wonmen artists and architects in the Modern Art of Bulgaria

посвещава се на
арх. Виктория Ангелова - 110 години от рождението й
Dedicated to
architect Victoria Angelova - the 110th anniversary from her birth