Wednesday, August 31, 2011

Националният институт за недвижимо културно наследство в Интернет

Най-сетне
Националният институт за недвижимо културно наследство(НИНКН)
има сайт в Интернет
http://ninkn.bg/

No comments:

Post a Comment