Saturday, April 20, 2019

Отново за ЖЕНИТЕ В БАУХАУС


Жените са добре дошли - но не твърде много!
статия от Терезия Ерценсбергер
за отношението към жените в Баухаус
https://www.goethe.de/ins/bg/bg/kul/mag/21385384.html


The Women in the Bauhaus School
Жените в училището Баухаус
статия от Alexxa Gotthardt, 03.04.2017
Мъжете икони на училището Баухаус от началото на ХХ век, като Josef Albers, Laszlo Moholy-Nagy, Paul Klee, са едни от най-известните пионери на модерното изкуство. 
Но жените-творци, които преподават, учат и създават новаторски творби с тях често се помнят в историографските публикации като съпруги на своите колеги мъже или още по-лошо - изобщо не се помнят.

Anni Albers
https://www.artsy.net/artist/anni-albers
Marianne Brandt
Gertrud Arndt
Gunta Stölzl
Benita Koch-Otte
Ilse Fehling
Alma Siedhoff-Buscher
Margarete Heymann


Lotte Stam-Beese (1903-1988)
From Entwurfsarchitektin to Urban-planning Architect
Лоте Щам-Беезе (1903-1988)
От архитект на сгради до архитект-градостроител
https://research.tue.nl/en/publications/lotte-stam-beese-1903-1988-from-entwurfsarchitektin-to-urban-plan
Родената в Силезия архитект-градостроител Charlotte Ida Anna Stam-Beese e известна не само в Холандия, но и в средите на CIAM (Congres Internationaux d'Architecture Moderne) - заради нейните проекти за модерни следвоенни жилищни райони в холандския град Роттердам.
Пътят, който изминава, за да стигне до там, е завладяващ и показва как личната й житейска история се определя от нейното обучение, работа, любовни отношения и взаимоотношения с колеги през 1920-те и 1930те години.


Hilde Reiss (1909–2002)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hilde_Reiss
Родена в Берлин. Архитект и дизайнер.
Емигрира в САЩ и е първият куратор на дизайн в Walker Art Center, Minneapolis, MN.

Там създава галeрия за всекидневно изкуство (Everyday Art Gallery) през 1946 г.

No comments:

Post a Comment