Saturday, March 2, 2019

100 Years Bauhaus: Which interest do we take in Modern Movement today?

6th Docomomo Germany Conference, 1st and 2nd March 2019, Berlin
Конференция с това мото се провежда на 1-2 март 2019 г. в Берлин, Германия.
Конференцията е организирана като 16-та Докомомо конференция от Докомомо Германия, Училището по архитектура и интериорна архитектура в Детмолд и проектът на EU "Повторна употреба на модернистични сгради (RMB)".
Това е първо събитие в Берлин, което продължава традицията на конференциите, организирани от Докомомо Германия в Карлсруе. Проектът с европейско финансиране RMB инициира педагогическа рамка на европейско равнище, базирана на общи дефиниции, методи и подходи на "преизползване" на модерните сгради, с цел да се предложи общо знание за пре-използването на сгради на модернизма. В този контекст, конференцията се провежда в нов формат като комбинация от поканени изказвания и подбрани научни лекции през 2019 г. по темата "100 години Баухаус: Кое приемаме за най-важно от Модерното движение днес?".
ТЕМАТА
Международната конференция в Берлин прие 100-годишния юбилей на Баухаус като възможност да дискутира значимостта на модернизма за ХХI век. Фокусът не би следвало да бъде върху самия Баухаус, но върху концепциите, визиите и импулсите, излъчвани от Модерното движение. Те би следвало да се съотнесат към съвремените социални, икономически, културни и особени творчески въпроси. 

Устойчиви ли са и днес социалните, пространствените и конструктивни концепции, формулирани от Модерното движение и следвоенния модернизъм? 

Каква роля играят културните и климатичните условия при опазването, реновирането и трансформацията на пространства, сгради и забележителни места на модернизма?
Как могат основните идеи на класическия модернизъм да бъдат продължени 100 години по-късно и така да допринесат за справянето със съвременните предизвикателства?

Какъв трябва да е приносът на академичното и професионалното обучение и кои формати са подходящи?

ЛЕКТОРИ
David Chipperfield ще докладва за опазването и трансформацията на регистрираната като културна ценност Национална галерия, проектирана от Лудвиг Мис ван дер Рое в Берлин, и какви са предизвикателствата към знаковите сгради на модернизма днес в концептуален и строителен аспект. 

Fernando Romero
 е архитект от Мексико сити, признат за един от водещите архитекти на своето поколение. Той бе наречен "глобален лидер на утрешния ден" на Световния икономически форум през 2002 г., един от 50те най-влиятелни проектанти, който стана почетен член на Американския институт на архитектите (AIA) през 2013 г. Неговите многобройни отличия включват Наградата Баухаус и наградата "Най-доброто от най-доброто" на Red Dot. Ромеро и офисът му са включени в широк спектъп от образователни и културни дейности. Регенерация - проект за възстановяване на избрани части от съвременната мексиканска архитектура, запазва културата и създава убеденост за ролята на архитектурата и дизайна в Мексико. 


Wiel Arets е в просдължение на пет години декан на Института по архитектура в Илинойс - Технологичен колеж по архитектура (IIT), където наследява Мис ван дер Рое като преподавател по архитектура и работи в реставрираната сграда, проектирана от Мис в Чикаго. Тоя има тясна връзка с наследството на Баухаус в САЩ. В изказването си коментира значението на конкурсите днес, наред с друи въпроси, свързани с неговия проет за Antwerp Tower. 

Денят завършва с модерирана подиум-дискусия с лекторите.

ЕКСКУРЗИИ
Събитието е придружено от няколко екскурзии на 2 март 2019 г. до обекти на Модерното движение и следвоенния модернизъм в Берлин: Hansaviertel, Neue Nationalgalerie, Akademie der Künste.

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО
Werkstatt der Kulturen, Wissmannstraße 32, 12049 Berlin [Link of the venue ].

No comments:

Post a Comment