Sunday, February 3, 2019

BAUHAUS 100

Стогодишнината на БАУХАУС
ще се празнува с многобройни събития, изложби, пътувания, конференции
през цялата 2019 г.,
за да се ознаменува влиянието на това вдърхновяващо училище 
върху Модерното движение през целия ХХ век.

The centenary of BAUHAUS 

will be celebrated with plenty of events, exhibitions, trips, conferences
throughout the year 2019
to commemorate the impact of this influential school
 on the Modern Movement throughout the world.

Ето сайта, разработен от ДОКОМОМО _ САЩ
по случяй 100-годишнината на БАУХАУС.
Here is a site developed by DOCOMOMO _ US
on the occasion of the BAUHAUS 100:

https://www.docomomo-us.org/news/bauhaus-100

През април 2019 г. къщите на майсторите-преподаватели в БАУХАУС.
ще бъдат отворени отново за посещение след реставрация.
Проектите им са поръчани от общината на Десау 
на Валтер Гропиус.
Това са къщите на Ласло Мохоли-Наги, Лионел Файнингер,
Георг Мухе, Оскар Шлемер, Васили Кандински, Паул Клее
In April 2019 The Bauhaus Masters' Houses will be opened again.
They were commissioned to be designed by Walter Gropius 
by the city of Dessau.
Those were the houses of Laszlo Moholy-Nagy, Lyonel Feininger,
Georg Muche, Oskar Schlemmer,
Werssily Kandinsky and Paul Klee.
https://thespaces.com/where-to-experience-the-bauhaus-in-2019/


Къщата на Валтер Гропиус 
в САЩ.
The house of Walter Gropius designed and built in the USA
https://www.docomomo-us.org/register/gropius-house

No comments:

Post a Comment