Saturday, January 12, 2019

Германското училище в Бургас / The German High School in Burgas

scroll down for English


Публикуваната в интернет програма на Община Бургас за инвестиции в културна инфраструктура показва, че общината планира през 2019 г. реконструкция на изоставения от години имот на бившето Германско училище.
ИНВЕСТИЦИИ В КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА. Библиотека и музей на съвременното изкуство -www.burgas.bg/bg/news/details/1/36925?fbclid=IwAR3WN5z-ru56yK2LKY1qNJdTQnkkzJ98ZktgaD7qWaKC-Lwj7-MWf-TsgYU

Според плана на Бургас от 1910 г. въпросният имот, разположен между днешните улици "Средна гора", "Св.Св. Кирил и Методий" и "Оборище", 
е отреден за изграждане на училище и откупен от братя Хазърбасанови.Координати:   42°29'52"N   27°28'37"E

http://wikimapia.org/23816876/bg/Бивша-немска-болница

По документи, през 1930-те години негов собственик е "Песталоци" АД - Германско училищно настоятелство. 
Масивната сграда е построена през 1935 г. като училище, 
след архитектурен конкурс за училищата в София и Бургас с участие на немски архитекти, проведен през 1933-34 г. и спечелен от архитектите Станчо Белковски и Иван Данчов.  Сградата прекратява функцията си на училище през есента на 1944 г. 
Използва се първоначално за военна болница, а през следващите десетилетия - за акушеро-гинекологично отделение и др. 

След 1989 г. имотът на площ от 2470 кв.м., с  две масивни сгради на 3 и на 2 етажа, с трафопост и портална дървена сграда, остава държавна собственост, но използването му по предназначение е преустановено. 
В: Сградите се рушат и опустошават. БУРГАЗЛИИ ДА КАЖАТ КАКВО ДА СЕ СЛУЧИ С НЕМСКАТА БОЛНИЦА
ЧЕТВЪРТЪК, 23 ФЕВРУАРИ 2012 - СТЕФАН МИНЧЕВ - https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/10756 (посетен на 27 декември 2012)

По мнението на Г-н Васил Дончев, публикувано във ФБ, "нескопосано затвореният ъгъл, използван от години за обущарска работилница, е бившият главен вход на сградата. Вътре е кръглата колона - по същия начин както и при софийското (Германско) училище. За адаптацията в библиотека и културен център е проведен архитектурен конкурс, завършил с незадоволителни резултати и без отчитане на архитектурната стойност на оригинала"


Сградата на бившето Дойче шуле е един от знаковите обекти на модерната архитектура в България от периода между двете световни войни и е творба на едни от най-изявените архитекти от този период - Станчо Белковски и Иван Данчов. Двамата възпитаници на Висшето архитектурно училище в Берлин-Шарлотенбург, Германия, са уловили майсторски духа на водещата за това време европейска архитектурна школа БАУХАУС.
Други особено ценни за българската култура паметници на модерната архитектура от същите автори са Германското училище в София (дн. Музикална акадамия), комплекс от гранд-хотел и концертна зала "България", доходна сграда на Застрахователното дружество "Балкан" с кинотеатър (дн. Младежки театър "Николай Бинев"), сградите на "Алианс Франсез", Фондовата борса (дн. сграда на КТ "Подкрепа"), къщата на А.К. (дн. резиденция на посланика на САЩ) - всички в София. 
Без да са натруфени с декорации, творбите на тези именити български архитекти се отличават с категорично изявени обеми, тънък баланс на плът и отвори, типични за периода облицовки и мазилки; внимателно изследвани пропорции, лентовидно групирани прозорци, характерен ритъм на члененията на дървените дограми и детайли на металните аксесоари; плавни преходи в интериора, просторни и изпълнени със светлина пространства, характерни подови мозайки.
(Повече подробности за работата и живота на двамата архитекти могат да се прочетат на www.academia.edu/33917384/ ).

През 2012 г. Община Бургас провежда широко допитване до гражданите си за подходяща адаптация на сградата към нови функции. Същата година, по искане на кмета Николов, Правителството предоставя собствеността върху терена на Община Бургас, за да се предприемат действия по опазване на имота, който след ремонт да се адаптира за общински културни и социални дейности.
През 2014 г. е проведен архитектурен конкурс за реконструкция на училището в модерен комплекс от библиотека и музей на съвременото изкуство, включващи освен читални с каталожна, книгохранилище, справочно-библиографски и краеведски отдели, и други анекси; изложбена, концертна и конферентна зали, ателиета и работилници за млади автори, лаборатория и кабинети; информационен център, звукозаписно и дигитално студио, копирен център, кинозала, лятна градина и подземен паркинг.
В: СТАРОТО НЕМСКО УЧИЛИЩЕ В БУРГАС СТАВА МУЗЕЙ НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО. Бургаски репортер ориентири 02 ян. 2019 - www.burgas-reporter.com/articles/33452?fbclid=IwAR0mMGQFlbGDu90J8bAvVkIQf8IB_1q7kPOONuWrHgUzzmnvWYrxCiX5JnI

Между представените осем проекта е избран този на арх. Делян Жечев, който да събере на 80 % от разгънатата застроена площ от 5500 кв.м. разпръснатите в момента фондове на градската библиотека, а в останалата част да развие музей на съвременното изкуство. 
Основната проектна идея е изградена върху контраста между по-затворените обеми на библиотеката и напълно остъкленото прозирно тяло на музея. Проектантът твърди, че използва оригиналната сграда на бившето училище за библиотека със съществуващите широки прозоречни отвори, но стените - за разлика от оригиналните 
каменен цокъл и едропръскана мазилка, предвижда от видим бетон с подчертани технологични фуги на строителното изпълнение.
www.stroiteli.bg/tarsyat-izpalnitel-za-nemskoto-uchilishte-v-burgas/?fbclid=IwAR0r60BFFzfNaHGuf-VDRXykoBGw-G8K-2KQn1ta_r2yBxqqOGHM3J0wonU
 
В обясненията към проекта се казва: "За да подсилим важността и за да заинтригуваме минаващите хора, сме поставили стъклени елементи с рафтове с книги на фасадите. Контрукцията на елементите е метална с дървени рафтове, монтирани за нея....Чрез стъклената окачена фасада и ясно изписаните надписи на известни актьори, творби, български и чужди автори допринася за цялостта на архитектурната идея.... подсказваща функцията си, зове хората от всякаква възраст да влязат в нея и да вземат малко знание със себе си. .."
В: Строители Бг. Културно-оразователен център за съвременно изкуство и библиотека - Първа награда, гр. Бургас - dizarh.bg/bg/objects/view/конкурси/ културно-образователен-център-за-съвременно-изкуство-и-библиотека-първа-награда?fbclid=IwAR3O4
Строители Бг - 05.11.2015.   Търсят изпълнител за ”Немското училище” в Бургас - www.stroiteli.bg/tarsyat-izpalnitel-za-nemskoto-uchilishte-v-burgas/?fbclid=IwAR0r60BFFzfNaHGuf-VDRXykoBGw-G8K-2KQn1ta_r2yBxqqOGHM3J0wonU
На 5.01.2019 г. Васил Макаринов и Теодор Караколев 
публикуваха от името на Фондацията "Български архитектурен модернизъм" снимка с неотрадния вид на бившето Дойче шуле с отворено писмо до кмета на Бургас. 
www.facebook.com/groups/1405586529745128/permalink/2019275231709585/


В отговор Главната архитектка на Бургас - Веселина Илиева съобщи, че "..тази сграда много отдавна е загубила, в резултат на многобройните през годините намеси, значителна  част от първоначалния си образ. Но и той не блести с никакви архитектурни качества, които да я правят недвижима културна ценност .." - интервю на БНР от 11.01.2019 г.

Настоящата 2019 г. е обявена за година на БАУХАУС. В цял свят се отбелязва тържествено 100-годишният юбилей на знаменитата архитектурна школа, чрез който се утвърждават ценностите на модерната архитектура. Затова ми изглежда безумно да убеждавам главния архитект на Бургас, или други сънародници в културната ценност на модернизма, особено на този от периода между двете световни войни. 
Както вече бе отбелязано, Станчо Белковски и Иван Данчов са между българските архитекти, уловили много успешно духа на БАУХАУС в своите творби. В този контекст е препоръчително предстоящата реконструкция на бившето Дойче шуле в Бургас да респектира естетическата и художествена стойност на оригиналната творба, да се съотнася по стил с другите съществуващи произведения на тези архитекти, като се стреми към максимална близост поне до автентичния външен образ на сградата.

текст: Любинка Хр. Стоилова

In 2019 the Municipality of Burgas plans to reconstruct the abandoned property of the former German school in the city. The terrain was planned for school as early as in the 1910 Master Plan of Burgas.
In the 1930s it was owned by the German school board of Pestalozzi GmbH. In 1933-34 an architectural competition was held for the German schools in Sofia and Burgas with the participation of German architects. It was won by the Bulgarians Stancho Belkovski and Ivan Danchov.
After the autumn of 1944 the building was nationalised and used for a hospital.
After 1989 the site remained state property but was not used and gradually collapsed.
The edifice of the former Deutsche Schule in Burgas is a hallmark of the Bulgarian interwar Modernist architecture which follows the spirit of the interwar European architecture and then leading architectural school of BAUHAUS. 
Both designers are graduates from the Higher Technical School in Berlin Charlottenburg, Germany and are among the most prominent Bulgarian architects of the interwar period. Their works are valuable monuments of culture today.
In 2014 an architectural competition was held for the reconstruction of the former Deutsche Schule in Burgas in a modern complex of a library and a museum of contemporary art. By contrast between the more enclosed volumes of the library and the fully glazed body of the museum, the winning design uses the existing school building with its window openings but instead of the original walls with stone cladding and splashed plaster it provides new exposed concrete ones.
The current year 2019 is declared a year of BAUHAUS.
Worldwide, the centenary of the renowned architectural school is celebrated to approve the values of the Modern Movement architecture.
As already mentioned, Stancho Belkovski and Ivan Danchov are among the Bulgarian architects, who have adopted the spirit of BAUHAUS as their creative creed. In this context, it is recommendable that the upcoming reconstruction respects the artistic value of the authentic building to match in style with the existing works of these architects, aiming at maximum proximity to at least the exterior image of the original. 
LS

No comments:

Post a Comment