Monday, March 5, 2018

Docomomo Journal n. 56 — The Heritage of Mies


Брой 56 на Docomomo Journal - "Наследството на Мис" е представен на 20.02.2018 г. в сградата на Архитектурния факултет "Crown Hall" на Илинойския технологичен институт (IIT) в Чикаго по инициатива на ДОКОМОМО Интернешънъл в сътрудничество с Дружеството "Мис ван дер Рое" и Архитектурния факултет на IIT.
В събитието вземат участие Steve Weiss (Президент на Дружеството "Мис ван дер Рое") - с приветствие; Cynthia Vranas (Директор на Дружеството "Мис ван дер Рое" и завеждаш международните отношения в Архитектурния факултет) - с въвеждащо слово; Michelangelo Sabatino (Декан на Архитектурния факултет, IIT) - бележки; Serge Ambrose (Председател на ДОКОМОМО САЩ/Чикаго); Theodor Prudon (Президент на ДОКОМОМО САЩ).
Представянето на броя на списанието, посветен на архитект Лудвиг Мис ван дер Рое - "Носледството на Мис" е напревено от Ana Tostões (Председател на ДОКОМОМО Интернешънъл).
В кръглата маса, посветена на Мис, участват Michelangelo Sabatino, Ana Tostoes, Dirk Lohan, Gunny Harboe и Mark Sexton.

Повече информация за списанието на:
https://www.docomomo.com/events?sec=3&id=584

Docomomo Journal 56 (2017/1) - The Heritage of Mies - 21/6/2017
EDITORIAL / Редакционно


Baukunst and Zeitwille between Europe and America

Baukunst und Zeitwille (нем. Архитектура и Повеля на времето) 
между Европа и Америка
"В знак на почит към Мис ван дер Рое (Аахен, 1886 - Чикаго, 1969) 
около времето на отбелязване на 130-годишнината му, 
този брой на DOCOMOMO Journal се фокусира върху неговото наследство. 
Както твърди Фриц Ноймейер през 1986 г. "усилието да се създаде 
философска основа на стротелството в технологичната епоха прави 
изказванията на Мис важни свидетелства да периода на исторически 
преход, чието значение не е накърнено и след половин век". 
Мис се радва на голяма известност в Европа и Америка. 
Започвайки в Европа, първите му дерзания довеждат до Германския 
павилион за Световното изложение в Барселона (1929), 
Къщата Тугендхат (1930 г.) и фабриката за коприна и къщи в Крефелд. 
Илинойският технологиче институт (1943-1957), Жилищните сгради 
на Лейк Шоур Драйв (1951), къщата на Фарнсуърт (1951 г.), 
сградата Сийграм (1958 г.) и Доминион център в Торонто (1969) 
свидетелстват за работата му в Северна Америка. Обратно в Берлин, 
Новата Национална галерия (1968) показва неговите възвишени 
и перфектни постижения в пътя му към Baukunst und Zeitwille.
Тези идеи, които могат да се преведат съответно като 
Строително изкуство и Повеля на времето, са закотвени в убеждение
то на Мис, че архитектурата трябва да бъде "метафизично заредена 
с творческа жизнена сила" (Neumeyer, 1986). 
Това го води до модерното постижение на развиването на нов вид 
свобода на движение в пространството, следвайки чувството за ред 
(Blake, 1964) и неговата много уникална концепция за градското 
пространство (Lambert, 1994, 2013).
След повече от половин век на използване, рехабилитацията на 
тези творби е част от съвременния архитектурен дневен ред. 
Не само, че тези сгради все още са великолепен източник на 
вдъхновение, но тяхната устойчивост също така подчертава 
техния капацитет да останат актуални, подкрепен от съвместните 
усилия на някои от най-квалифицираните архитекти и 
 архитектурни офиси. 
Много сгради биха могли да се включат в този брой, но трябваше 
да се направи избор; от Европа и САЩ, DOCOMOMO International 
имаше удоволствието да представи както наскоро завършени, 
така и текущи процеси на обновяване, от цикъл, който започна 
с основната лекция на Марк Секстън към 13-та Международна 
конференция на DOCOMOMO (2014 г., Сеул) за реставрационните 
работи, предприети в Краун Хол. Тази лекция беше разработена дори 
по-задълбочено и се превърна във вдъхновяваща статия за настоящия 
брой на списанието. 
Оттогава, като признава значението на академичните изследвания, 
проведени от екипа на Кристиан Рабе, Даниел Ломан и Норберт 
Ханенберг във Висшето техническо училище (RWTH) и Университет 
в Аахен, Рейн-Вестфалия, а именно изследванията, направени в рамките 
на възстановяването на копринената фабрика на Krefeld Verseidag, 
стана ясно, че сега е моментът да се анализира въпросът за опазването 
на архитектурните творби на Мис.
С цел да предостави широк обзор на последните и настоящите 
дейности, свързани с наследството на Мис, този брой публикува нови 
изследвания върху ранните години в родния му град Аахен, като на 
скорошните действия, свързани с голф клуба в Krefeld и върху контекста 
на проектиране на Германския павилион.
Репродуцирането на рисунки, съхранявани в архива на Нюйоркския музей 
на модерното изкуство (MoMA), беше от решаващо значение за 
осигуряването на нови проникновения. Участието на няколко членове на 
DOCOMOMO в THICOM разкрива дискусионния процес при 
реставрацията на Къщата Тугендхат.
Съвременните предизвикателства, пред които са изправени 
архитектурата и строителството, също се анализират в контекста на 
възстановяването на параклиса "God Box" и най-накрая при 
реновирането на Новата Национална галерия в Берлин от 
David Chipperfield Architects под ръководството на Мартин Райхерт 
в неговия офис в Берлин.
Бихме искали да благодарим на гост-редакторите за щедрата им работа, 
на авторите за споделяне на знанията, практиката, размишленията 
и изследванията им, а накрая - на базираната в Krefeld интерфейс 
компания и на Дружеството на Mies за тяхната специална подкрепа. 
Особена благодарност се дължи и на Фриц Ноймейер, който щедро се 
съгласи да сподели своите мисли за наследството на Мис чрез едно 
поучително интервю. 
Със своите винаги свежи прозрения, Неймейер подпомага 
интелектуалните връзки с класическите и съвременни дискурси, 
като извежда на преден план произведенията на Беренс, Шинкел и Гили.
ДОКОМОМО е гордо да се присъедини към честванията на 
Mies van der Rohe от 2016 г., като изложбите в Херлеен или в 
Лудвиг Форум в Аахен, последвани от 30-годишнината от 
реконструкцията на Германския павилион в Барселона, и най-новата 
изложба "Circling the Square" към RIBA. 
Като се впуска в това пътуване чрез опита на Мис в Архитектурата 
и Повелята на времето, този брой на списанието се стреми да отдаде 
дължимото на вечното в неговото наследство."
                                                                             Ana Tostões и Zara Ferreira

Извори:
Fritz Neumeyer, ­e Artless Word: Mies van der Rohe on the Building Art,
         Cambridge, The MIT Press, 1991 [Berlin, Siedler, 1986].
Peter Blake, Mies Van der Rohe: Architecture and Structure, Baltimore,
          Penguin Books, 1964.
Phyllis Lambert, “Punching through the clouds: notes on the plate
          of the Toronto-Dominion Centre in the North-America oeuvre of Mies”,
          in Detlef Mertins (ed.), Presence of Mies, New York,
          Princeton Architectural Press, 1994.


INDEX / СЪДЪРЖАНИЕ

EDITORIAL
Baukunst and Zeitwille between Europe and America

BY ANA TOSTÕES AND ZARA FERREIRA

INTRODUCTION The Heritage of Mies 
BY NORBERT HANENBERG, DANIEL LOHMANN, CHRISTIAN RAABE 

ESSAYS
AACHEN — 1904–5 
Zur Neuen Welt” — Towards the New World. Ludwig Mies and his Architectural Youth 
in Aachen BY MAIKE SCHOLZ, DANIEL LOHMANN
WEIMAR REPUBLIC — 1930S
The Verseidag Silk Factory in Krefeld. Architectural History and Restoration of a 
much-neglected Mies van der Rohe Project 
BY NORBERT HANENBERG, DANIEL LOHMANN
Master Plans and Deviations. Mies van der Rohe´s involvement in urban development 
at Verseidag Krefeld and IIT Chicago 
BY NORBERT HANENBERG, DANIEL LOHMANN 
Mies van der Rohe meets Robbrecht en Daem architecten. History of a 1:1 
Model based on the Design of Mies van der Rohe 
BY CHRISTIANE LANGE 
The Re-birth of the Tugendhat House 
BY ANA TOSTÕES, IVO HAMMER, ZARA FERREIRA
The Sequence of Mies van der Rohe in Barcelona: the German Pavilion 
as Part of a much Larger Industrial Presence 
BY LAURA MARTINEZ DE GUEREÑU
CHICAGO – 1940s 
Restoration of Crown Hall BY MARK SEXTON 
Restoring the “God Box”: Mies van der Rohe´s Carr Chapel at IIT 
BY GUNNY HARBOE
BACK TO BERLIN — 1950s
The Neue Nationalgalerie: the Refurbishment of a Modern Monument 
BY MARTIJN JASPERS

INTERVIEW
Fritz Neumeyer 
BY ANA TOSTÕES
NEWS
BOOK REVIEWS
APPENDIX

No comments:

Post a Comment