Tuesday, March 6, 2018

Среща на ДОКОМОМО Интернешънъл с Международния научен комитет на ИКОМОС за културното наследство на ХХ век

Meeting with Docomomo US and Icomos ISC 20
20th February 2018, Unity Temple, Oak Park, Illinois, 
Chicago, USA 

Last 20th February, the Chair of Docomomo International, 
Prof. Ana Tostões, 
met the Chair of Docomomo US, Theodor Prudon, 
and the Chair of ICOMOS ISC 20, Gunny Harboe, in Chicago.

Gunny Harboe - leading architect of the restoration of 

Chicago´s Unity Temple (Frank Lloyd Wright, 1905–1908), 
provided a extensive tour throught the building presenting 
the restoration processes undertaken.

На 20.02.2018 г. в Unity Temple, кв. Оук парк, Чикаго, 
щ. Илинойс, САЩ, е проведена среща на Президентката 
на ДОКОМОМО Интернешънъл - проф. Ana Tostoes,
с председателя на ДОКОМОМО САЩ - Theodor Prudon,
и с председателя на Международния научен комитет 
на ИКОМОС за културното наследство на ХХ век 
(ICOMOS ISC20c) - Gunny Harboe.

Gunny Harboe - водещ архитект при реставрацията 
на Unity Temple, проектиран от 
Франк Ллойд Райт (1905-1908),
е провел обстойна обиколка из сградата за да представи
осъществените наскоро реставрационни дейности.

No comments:

Post a Comment