Tuesday, February 6, 2018

MoMoWo Symposium 2018 International Conference / Международна конференция на симпозиума MOMOWO през 2018 г.

Организационният секретариат на MoMoWo за 2018 г. има удоволствието да обяви предварителната програма на международната конференция на Симпозиума на MoMoWo за 2018 г. 
Women’s Creativity since the Modern Movement (1918-2018):
Toward a New Perception and Reception
13th-16th June 2018, Politecnico di Torino - Campus Lingotto, Turin, Italy

Творчеството на жените от Модерното движение (1918-2018):
Към ново възприятие и приемане
13-16 юни 2018 г., Политехниката на Торино, Торино, Италия

Какво е MoMoWo?
http://www.momowo.eu/
"MoMoWo - Women’s Creativity Since the Modern Movement
е широкомащабно сътрудничуство по проект, съфинансиран от програмата на ЕС "Creative Europe/Творческа Европа", подпрограма "Култура".
MoMoWo е интердисциплинарен проект с нестопанска цел, който възнамерява да постигне европейска добавена стойност, както се очаква от програмата "Creative Europe".
От пан-европейска и интердисциплинарна перспектива MoMoWo смята работата на жените в областта на архитектурата, гражданското инженерство, интериорния и индустриалния дизайн като професии с културно и социално значение в съвременността.
Целта на проекта е да сподели 
значимото Европейско културно наследство, създадено от жени, работещи в поректантските професии, което е в голяма степен "скрито за историята".
Партньорството на MoMoWo събира седем институции, 
които са взаимно допълващи се и представителни за разнообразието на европейските култури.
MoMoWo подчертава, отразява и дискутира разнообразните приноси на жените в проектантските професии като популяризира тяхното културно и икономическо значение. Чрез тази перспектива, изследването на ролята на жените в тези области ще разшири историята и наследството на дизайнерските професии, както и ще насърчи и защити европейското културно разнообразие.
Всички дейности на MoMoWo са проектирани така, че да повишават вярата в творчеството на жените в дизайнерските професии. Като проектанти те имат потенциала да създават трайно влияние, да укрепват социалните и икономическите роли на жените, както като проектантки, така и като преподавателки. Европейската база данни (1918-2018) ще систематизира и подкрепи разпространението на знание за живота и творбите на европейските архитектки, инженерки и дизайнерки, в измеренията на сравнителен, мултидисциплинарен подход. Разпространението на знанието за творчеството на жените (от 1918 г. до 2018 г.) осигурява база за преоценка на миналото във всички области на проектирането, както и ще даде на бъдещите поколения жени по-широко професионално признание.

Три исторически работилници, един туристико-културен гид, една пътуваща изложба с фотоизложба под открито небе и каталог, един международен конкурс за графика и мърчандайзинг на MoMoWo, и завършващ симпозиум ще постигнат широк европейски културен диалог за жените проектантки."

ДОКОМОМО Интернешънъл е институционален партньор на MoMoWo.


Предварителна програма

No comments:

Post a Comment