Tuesday, February 6, 2018

Conservation Policies for Twentieth-Century Architectural Heritage / Политиките по опазване на наследството на ХХ век

ДОКОМОМО Интернешънъл съобщава, че 
на 7 февруари 2018 г. в Италиянския културен институт в Лондон ще бъде представена книгата
Time Frames: 
Conservation Policies for Twentieth-Century Architectural Heritage
Рамките: Политиките по опазване на архитектурното наследство на ХХ век


Книгата представя проучване на правилата за опазване и актуалните политики на защита в повече от 100 страни, с особено внимание към нововъзникващите нации и архитектурата на ХХ век. Материалите илюстрират критичните проблеми, свързани с регистрацията на архитектурни обекти, с кратък преглед на националните подходи, линкография и кратка библиография. Книгата представя и кратка лексикография с 12 статии от учени и експерти, включващи проблеми на идентичността, наследството, опазването, защитата, паметта и икономиката. Чрез проучване на методите за идентификация на сгради като паметни места на наследството в различните континенти, книгата прави изчерпателен обзор на съвременните политики по опазване на архитектурата на ХХ век, както и на ролята на архитектурната история.

Книгата е издадена под патронажа на ДОКОМОМО Интернешънъл и включва предговор от неговата председателка проф. Ана Тостоес.

No comments:

Post a Comment