Friday, November 17, 2017

70 години КИТА в УАСГ

Катедрата по история и теория на архитектурата (КИТА)
към Архитектурния факултет на
Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ)
празнува 70-годишен юбилей.


На откриването на поредицата събития от юбилейното честване ръководителката на катедрата - доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, направи кратък преглед на историята на катедрата и представи панорамата от различни изложби и дискусии.
Отдадена бе заслужена почит към преподавателите в катедрата, допринесли за осъществяване приемствеността в образованието по история и теория на архитектурата, както и в опазване на културното наследство, като Милко Бичев, Тодор Златев, Владимир Хашнов, Иван Костакиев, Сава Бобчев, Иван Попов, Пейо Бербенлиев, Мила Иванова, Паиси Стоилов, Георги Папагалов, Марта Петрова, Стефан Беязов, Павел Попов.
Приветствия поднесоха проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев, проф. д-р арх. Георгий Станишев - предишни завеждащи катедрата, и арх. Николай Тонев - като председател на дружеството на архитектите към САБ в УАСГ.

Изложбите представят разнообразните занимания на студентите в курса на обучение от заснемания на сгради и стилови сценични оформления, през исторически проучвания и видеопредставяния на исторически обекти до проектни решения по опазване на културното наследство.

Трябва да отдадем заслужена почит за дългогодишната традиция, поддържана в катедрата, особено при днешното многообразие от форми на обучение по архитектура в България и особено след като Секцията по теория и история на градоустройството и архитектурата (СТИГА), прерастнала в институт ИТИГА, впоследствие трансформиран в Център по архитектурознание към БАН, вече не съществува като самостоятелно академично звено.

доц д-р арх. Милена Металкова-Маркова е споделила във фейсбук снимки от изложбата за летните работилници със студентите в коридора на университета 
https://www.facebook.com/milena.markova.146/posts/303975056767849?hc_location=ufi

Л.С.

No comments:

Post a Comment