Saturday, March 25, 2017

CL3VER launches virtual tour of Barcelona Pavilion

an article by Jessica Mairs of March 10, 2017 in DeZeen
https://www.dezeen.com/2017/03/10/virtual-reality-tour-ludwig-mies-van-der-rohe-barcelona-pavilion-cl3ver-spain/


A remoted tour which gives users 360-degree views of each aspect of the Barcelona Pavilion is hosted on the websites of both the Mies van der Rohe Foundation and CL3VER,
https://www.dezeen.com/tag/barcelona-pavilion/

The building, considered a symbolic creation of the entire interwar Modern Movement was designed in 1929 by Ludwig Mies van der Rohe and Lilly Reich as teh German pavilion in the Barcelona World Expo.

Except to the history of pavilion's design attention is paid to the noteworthy Barcelona Chair also designed by Mies van der Rohe and Lilly Reich especially for the place.
https://www.dezeen.com/2014/12/02/a-zdvent-calendar-barcelona-chair-mies-van-der-rohe/

CL3VER представя виртуален тур на Павилиона в Барселонаедна статия от Джесика Майрс, публикувана в списание DeZeen от 10.03.2017 г.
https://www.dezeen.com/2017/03/10/virtual-reality-tour-ludwig-mies-van-der-rohe-barcelona-pavilion-cl3ver-spain/


Виртуална разходка, която представя в 360-градусови образи всяка част от Павилиона в Барселона, е качена на интернет-страниците на Фондацшията Мies van der Rohe и на CL3VER - фирмата, изготвила видео-филма,
https://www.dezeen.com/tag/barcelona-pavilion/

Сградата, смятана за символичен образец на цялото Модерно движение между двете световни войни, е проектирана през 1929 г. от Лудвиг Мис ван дер Рое и Лили Райх като павилион на Германия в Световното изложение в Барселона.


Освен на историята на създаване на павилиона, внимание е отделено на забележителния Barcelona стол също проектиран от Мис ван дер Рое и Лили Райх специално за това място.

No comments:

Post a Comment