Wednesday, January 18, 2017

Нови забележителни места на модерната архитектура в Ню Йорк / New sights of Modern architecture designated in New York

ДОКОМОМО САЩ съобщи за успеха на усилията си да обяви като забележителност на късния модернизъм  интериорите на грил-ресторанта на посланиците и фоайето на хотела в сградата на ООН в Ню Йорк (известна като ONE UN New York), проектирани от  Кевин Рош и Джон Дънкилоо.
Комисията по опазване на забележителностите е гласувала единодушно за обявяването на тези пространства като 118-тата интериорна забележителност в Ню Йорк. Така те се присъединяват към групата на най-ценените интериори в Ню Йорк, между които са тези на Централната жп гара, Мюзик-хола на Радиото на града и на Фондация Форд (също проектиран от Кевин Рош).

Комисията по опазване на заележителностите е споделила оценката на ДОКОМОМО САЩ, че интериорните пространства на Посланическия грил ресторант и фоайето на хотела в сградата на ООН са забележителни и редки примери на архитектурата на късния модернизъм и пост-модернизъм от 1970те и 1980те години, и едни от най-добрите обществени места в град Ню Йорк. Тези интериори са невероятно богати, емоционални пространства - две качества, които не винаги се свързват с модернизма. Те са проектирани от носителя на наградата Прицкер - арх. Кевин Рош, истински майстор в своите първостепенни демонстративни новаторски, хуманни и технологично сложни проектни решения. С многоъгълните форми, полирани повърхности и драматична употреба на огледала и светлина, те отразяват своето време при възможно най-високо качество.


http://us2.campaign-archive2.com/?u=15112fdcfff2af5abcc4dffcc&id=4eaadd9305&e=3c470d3241


Docomomo US is pleased to announce our efforts to landmark Kevin Roche and John Dinkeloo’s Ambassador Grill and UN Hotel Lobby interior (now ONE UN New York) have been successful. The Landmarks Preservation Commission voted unanimously to designate the spaces making them New York City’s 118th Interior Landmark. The Ambassador Grill and UN Hotel Lobby join the ranks of many celebrated interiors including Grand Central Station, Radio City Music Hall and the Ford Foundation (also designed by Roche).

Today the New York City Landmarks Preservation Commission confirmed our evaluation that the Ambassador Grill and Hotel Lobby are significant and rare examples of 1970s and 1980s late modern and post-modern design, and among the best public spaces (modern or any style) in New York City. These interiors are incredibly rich, emotional spaces – two qualities not always associated with modernism that were designed by the Pritzker Prize-winning architect Kevin Roche, a true master in his prime showcasing inventive, humanistic and technologically sophisticated design solutions. With its angular shapes, polished surfaces and a dramatic use of mirror and light, the design is a reflection of its time and of the highest possible quality.

No comments:

Post a Comment