Saturday, May 7, 2011

Docomomo International Presentation at ETSAB

Президентът на ДОКОМОМО Интернешънъл - Ана Тостоес
представя в Училището по архитектура в Барселона (ETSAB)
организацията за Документация и консервация
на сградите, паметните места и кварталите
на Модерното движение
DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation
of buildings, sites and monuments of the MOdern MOvement)
и ще изнесе лекция на тема
"Трансконтиненталният модернизъм"
понеделник - 9 май 2011 г.ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona http://www.etsab.upc.edu/web/frame.htm?i=2&m=inicio&c=inicio
Barcelona School of Architecture
http://www.upc.edu/unitat/fitxa_unitat.php?id_unitat=107&lang=ing

No comments:

Post a Comment