Friday, November 30, 2018

Women in the BAUHAUS and DADA /Жените в БАУХАУС и ДАДА

Catherine Slessor
представя мястото на жените в школата Баухаус:
https://www.dezeen.com/2018/11/20/bauhaus-women-catherine-slessor-opinion
До създаването на БАУХАУС немските жени, които проявяваха интерес към изкуствата, се обучаваха по домовете си.
Въпреки декларациите за равенство между половете на основателя Валтер Гропиус,  според когото няма да има "разлика между красивия и силния пол", когато Баухаус се открива през 1919 г. "красивият пол" все още е негласно  ограничен до някои "подходящи" специалности като текстил, керамика, играчки и оформление на книги.

Напоследък в интернет се емитират и клипове 
bauhaus
Experiment und Improvisation
Bauhausfrauen
Wie wolen wir wohnen? Wie zusammen leben?
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=77098

http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=77216

По-долу са представени няколко книги, които разглеждат мястото на жените в порочутата модерна школа на БАУХАУС.

Bauhaus Women: Art, Handicraft, Design
автор: Ulrike Müller
www.readings.com.au/products/2699293/bauhaus-women-art-handicraft-design


Изданието разглежда работата на 20 жени, които са повлияли сериозно за напредъка на Баухаус, докато те самите са били напълно непознати – архитектки, фотографки, художнички, дизайнерки, скулпторки.


автор: Ann CoxonСтенни завеси, отпечатъци, бижута и рисунки - произведения на Ани Алберс, са център на внимание. 
Авторката им е представена като една от най-значимите фигури в областта на текстилното изкуство и дизайн на ХХ век.Включени са нейни творби от годините й в Баухаус и в експерименталния Black Mountain College, както и есета от международни експерти с коментари на явленията в по-широк контекст, от които художничката е черпила вдъхновение.След емиграцията си в САЩ, Албер усъвършенства специфичната си техника като проектира за Knoll, и става първата жена - художник на текстил, която има самостоятелна изложба в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк през 1949 г.

Bauhaus 1919-1933

автор: Magdalene Droste
www.amazon.de/Bauhaus-1919-1933-Magdalena-Droste/dp/3822849995
Най-важната колекция от архива на Баухаус се съхранява в Архитектурния музей за дизайн в Берлин: документи, продукти на работилниците от всички дисциплини  архитектурни планове и макети. Книгата е синтезирала огромната колекция на архива като представя  историята на Bauhaus, включително новия Bauhaus в Чикаго, висшето училище по визуални изкуства (Институт по дизайн) в Улм, чрез работата на най-важните преподаватели, като Валтер Гропиус, Йоханес Итън, Марсел Бройер, Василий Кандински, Паул Клее.Няколко глави са посветени и на обучението на жените – студентки и преподавателки в школата. 

За единствената българка, която e учила в Баухаус може да се прочете статията на 

Любинка Стоилова,"Българки в чуждестранния художествен живот"публикувана в Проблеми на изкуството, 2 (1999): 57-61.
A paper about the only Bulgarian woman who has studied in Bauhaus is as follows: 

Ljubinka Stoilova."Bulgarian Artists within a Foreign Context", - Problems of Art Quarterly, 2 (1999): 57-61.
https://www.academia.edu/14314898/


Dada's Women / Жените на Дада
www.readings.com.au/products/2540918/dadas-women

Тази книга представя движението ДАДА от ранния ХХ век - непосредствено след първата световна война. То дълго се смята за сфера, запазена за мъже, чиито жени се споменават само в бележките под линия или като техни съпруги, приятелки и сестри. Авторката разказва за начините, по които Emmy Hennings и Sophie Taeuber - в Цюрих, Hanna Hoech - в Берлин, Celine Arnauld - в Париж, се включват във важни прояви на изящните и сценичните изкуства и литературата.Утвърждава се, че те са новаторки, а не имитаторки. Осветлява се тяхната иновативност и как техните подходи и техники се превръщат в характеристики на ДАДА-съпротивата срещу естетическите и културни конвенции.Като оригинален аспект към ДАДА, книгата разширява оценката ни и разбиранията за това авангардно движение.

No comments:

Post a Comment