Wednesday, January 22, 2014

Моите конкурси

Конкурс за доцент на Центъра по архитектурознание, БАН, 2006 г.
http://20c-arch-bg.blogspot.bg/2016/10/2006.html

Конкурс за доцент по история нта архитектурата
на Варненския свободен университет (2005 г.)
След като си предадох материалите и се явих на интервю, ми поискаха да платя 3000 лв за хонорар на рецензентите. Отказах. Конкурсът бе елиминиран и служебно бе назначен като преподавател друг колега.


Конкурс за ст.н.с. II ст. на Центъра по архитектурознание, БАН, 2002 г.


Конкурс  за ст.н.с. II ст. на Центъра по архитектурознане, БАН, 1998 г.

Конкурс  за ст.н.с. II ст. на Центъра по архитектурознане, БАН, 1992 г.Ето материалите, с които участвах в конкурса 2002 г.


No comments:

Post a Comment