Saturday, April 25, 2009

The Fountainhead by Ayn Rand

The Fountainhead /Изворът e роман
на
Ayn Rand от 1943 г.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:TheFountainhead.jpg

Това е първият голям литературен успех на Айн Ранд и неговите достойнства и филмови авторски права и донасят слава и финансова сигурност.
Заглавието на книгата има отношение към твърдението на Ранд, че
"егото на човека е извор за прогреса на човечеството".
Aрхитектурната тема
Ранд посвещава своята книга на съпруга си и на
aрхитектурата.
Ранд избира архитектурата заради аналогията, която предлага за нейните идеи, особено в контекста на възхода на Moдерната aрхитектура. Тя й предоставя подходящо средство за представяне на своите идеи - че индивидът е най-висшата ценност, а eгоизмът е добродетел.
Чрез The Fountainhead/Изворът определенията на Ранд за "егоизъм" и "самоотверженост" се разграничават от обичайната им употреба. Вместо да използва "себелюбив" в оътрицателен смисъл, тя използва термина в смисъл на придържане към собствените идеали като защита срещу влиянието на другите. "Самоотверженост/жертвеготовност" противостои на концепцията на главния герой Роарк за егото.
Централните образи - архитектите Питър Кийтинг и Хауърд Роарк са антиподи
.
Кийтинг проектира в духа на историческия еклектизъм и нео-класиката, дори когато типологията на сградата е небостъргач. Той следва и уважава старите традиции. Той преработва промените, предложени от други, отразявайки еклектичните насоки и готовността си към приспособяване, характерни за прехода към ХХ век.
Роарк търси истината и честта, и ги изразява в своето творчество. Той е безкомпромисен, когато се предлагат промени, като отстоява траекторията на Модерната архитектура, въпреки общественото недоволство от стремежа към подчертаване на индивидуалното творчество. Индивидуалността на Роарк възхвалява модерните архитекти като безкомпромисни и героични майстори.
Разпространена и неоснователна спекулация е, че Роарк е вдъхновен от американския архитект Frank Lloyd Wright - нещо, което и Ранд и Райт отхвърлят. Ранд, обаче, веднъж е поръчала на Райт да проектира лятна къща за нея; но тя никога не е била построена. Най-многото, което може да се предположи е, че някои от описанията на сградите на Роарк наподобяват тези на Райт: забележителен пример е къщата "Хелър" - първият реализиран проект на Роарк - силно издадена над ръба на стръмна скала, чието описание напомня на прочутата творба на Райт в Пенсилвания Fallingwater/Къщата над водопада .

No comments:

Post a Comment