Sunday, November 30, 2008

Циркулярно писмо на Председателя на DOCOMOMO International до председателите на националните работни партии

Challenge of Change
Под това заглавие през септември 2008 година в Ротердам се проведе
Десетата международна конференция на ДОКОМОМО Интернешънъл

http://www.docomomo2008.nl/programme-38.html
http://www.docomomo2008.nl/conference-opening-106.html
http://www.docomomo2008.nl/full-programme-62.html
http://www.docomomo2008.nl/debate-sessions-72.html
http://www.docomomo2008.nl/student-workshop-4.html
http://www.docomomo2008.nl/downloads-87.html

Наградите:
http://www.docomomo2008.nl/news-15.html
http://www.docomomo2008.nl/europa-nostra-76.html
http://www.docomomo2008.nl/fire-faculty-77.html

Oсвен научните сесии и студентската работна среща
в Ротердам е проведено и Десетото Общо събрание на делегираните представители от различните национални и регионални работни партии на ДОКОМОМО.

На тези събрания се отчита дейността през изтеклите две години и се избира ръководство за следващия период от две години.
Право на представител имат онези работни групи, които са си изпълнили домашната работа по регистриране на обекти на модерната архитектура
България не е била официално предствена на срещата в Ротердам.

Срещата в Ротердам беше много важна, защото на нея трябваше да се избират:
председател и ново седалище на ДОКОМОМО Интернешънъл, тъй като мандатът на Франция изтича.

Опитите да се намери повече информация как е протекло събранието на ДОКОМОМО Интернешънъл останаха без резултат.
Единственото съобщение, с което разполгаме е циркулярното писмо на досегашната председателка Maristella Casciato до председателите на националните работни партии,
което е получено от ДОКОМОМО България и ни бе любезно предоставено за да го доведем до знанието на съмишленици.

По-долу публикуваме копие от него за интересуващите се:


От това писмо се рабира, че не се е получил задоволителен брой гласове в подкрепа на Maristella Casciato (макар че са повече от 50% + 1).
"За" нов мандат са гласували 18 работни партии (Argentina, Australia, Brazil, Canada Quebec, Chile, Colombia, Czeh Rep., Dominican Rep., Greece, Guatemala, Japan, Korea, Malta, Mexico, Panama, Puerto Rico, Scotland, Slovakia.

За промяна на предложението и ново гласуване - 16 работни партии (Austria, Belgium, Ca-Atlantic, Cuba, Curacao, Cyprus, Finland, Germany, Italy, Marocco, Netherlands, Poland, Slovenia, Turkey, United Kingdom, USA.

Въздържали се: Denmark, France, Iberia.


Марстела предлага в следващите няколко месеца да се преосмисли и отново реши положението на организацията.

No comments:

Post a Comment