Thursday, March 17, 2022

„Архитектурата като монументално изкуство. Братската могила - минало, настояще, бъдеще“ 2021

На 29 септември 2021 г. в Пловдив се състоя дискусия за бъдещето на Братската могила в Пловдив.

Тя бе организирана от Камарата на архитектите в България - Регионална колегия Пловдив,
с личното участие на цялото бюро на КАБ - РК Пловдив.

Събра се доста многобройна публика.

След няколкото доклада бе проведено обсъждане, изказаха се разнообразни мнения
Благодарение на художника Емил Миразчиев,
бе направен видеозапис, който вече циркулира в социалните мрежи
https://www.youtube.com/watch?v=o4iz5IgglcE


Въвеждащият текст на Л. Стоилова също бе разпространен в социалните мрежи
https://www.academia.edu/55728147/Архитектурата_като_монументално_изкуство_Братската_могила_в_Пловдив_минало_настояще_бъдеще

Тур от въздуха с дрон над Братската могила
https://www.youtube.com/watch?v=yM53cVA90GA


Ето юбилейния тур на Емил Миразчиев в Пловдив "По пътя на изкуството", който поставя въпроса за смисленото съвременно използване на старите сгради
https://www.mediacafe.bg/kultura-i-izkustvo/savremeno-izkustvo/Po-Pytja-na-izkustvoto-s-Emil-Mirazchiev-v-edna-virtualna-izlozhba-VIDEO-16845/?fbclid=IwAR0RrknV3YBEsHgiOpVsAv4BCqXN1S6m3MJvDarRAYBTB-zgf9OxWTvGp6Y 

No comments:

Post a Comment