Friday, November 6, 2015

Къщата с ягодите - Фамилна къща на Димитър Иванов, ул. "Сан Стефано" 6, София

Фрагмент от ОУП на София с очертанията на груповитуе културни ценности в Централната градска част на София и с интересуващата ни НКЦ на ул. "Сан Стефано" № 6.
Съставил: арх. Галина Иванчева.    благодарност за интериорните снимки - 
от сайта на фотографа Здравко Йончев
                                               http://zdravkoyonchev.com/къщата-с-ягодите/

На 26.09.2017 г. БНТ новините [http://news.bnt.bg/bg/a/kakvo-se-sluchva-s-kshchata-s-yagodite],
а на 27.09.2017 г. в предаването "Денят започва с култура" на Българската национална телевизия бе сигнализирано, че част от оградата на къщата се е самосрутила. По този повод бяха дадени и други обяснения по казуса с къщата, но от интервютата и писмата не стана ясно защо събарянето на къщата продължава.
https://www.bnt.bg/bg/a/158847-rukhna-ogradata-na-kshchata-s-yagodite

От коментарите във фейсбук, експертът от 
Националния институт за недвижимо културно наследство - арх. Яна Топалова обяснява, че
" .. има изследване и проект на колектив от УАСГ, който проект е предложил вариант за укрепване и, съответно, съхранение на автентичната ценност, като се задоволят и изискванията на собственика за съвременен комфорт на обитаване. Но, понеже, това е вариант със запазване на оригинала, и не предлага преизграждане, собственикът не е бил удовлетворен, не си е взел поръчания продукт, и също така не си е доплатил оставащата част от хонорара на колектива. ...
Договорът е сключен с ръководството на УАСГ, с Ректора; 
участваха най-добрите инженери конструктори, 
за съжаление междувременно инж. Йордан Милев почина. 
По отношение на архитектурата, арх. Кандулкова с малък екип направиха страхотно изследване за параметрите на допустимата намеса на база анализ на ценностите, 
и предложиха решение; за да не се нарушава фасадата, предложението беше укрепване отвътре, и то на определени места по стените - там, където не се засягаха ценни елементи от интериора, с карбонови нишки.

28.09.2017 г.,  Л.С.

No comments:

Post a Comment