Tuesday, June 17, 2014

CHRONICLE OF A REMARKABLE CREATION.

The Central Municipal Mineral Baths in Sofia -

Chronology of Design and ConstructionПроучването историята на създаване на Централните общински минерални бани въз основа на документи в Държавните архиви започва през 1995 г. с публикацията  на архивистите - сътрудници на тогавашното Главно управление на архивите Амалия Рачева и Румяна Стоянова в сп. Архивен преглед, бр. 3-4, с. 65-76. Последва изложбата „Австрийски архитектурни влияния в София в края на XIX и началото на ХХ век”, когато със съдействието на главните уредници Георги Царев и Георги Коцев бяха включени част от плановете, фотоси и документи от архивите на Музея за история на София. През 1998 г. сътрудниците на тогавашния Център по архитектурознание към БАН ст.н.с. арх. Петър Йокимов и д-р арх. Любинка Стоилова участваха заедно с колеги от Централния държавен архив и Държавен архив София (Огнян Пунев, Лилия Цветкова, Илиана Паскова,  Николай Марков, Мая Недева) в подготовката на изложбата „Архитектурни фрагменти от Стара София”, в която бяха включени и документи от историята на създаване на Общинските минерални бани (сп. Архитектура, 4/1998 г.). Впоследствие Л. Стоилова и П. Йокимов допълниха документалните проучвания върху Централните общински минерални бани в сп. Архитектура, 6/1998 г., с. 26-30.

Изследването през 2013-2014 г. бе осъществено от сътрудниците на ОКИ „Музей за история на София”,
д-р арх. Любинка Стоилова, главен експерт – описване и анализ на документи, издирване на публикации, снимки, съставяне на текстове и биографии, 2013-2014 г.;
арх. Галина Иванчева, главен експерт – описване и анализ на документи, обработка на чертежи, 2013-2014 г.;
д-р Александър Мирков, главен експерт – издирване на архивни документи, снимки и публикации, 2013 г.;
Танче Петрова, експерт фотограф – обработка на архивни снимки, съвременни снимки, 2014.
Мария Линдарева, главен експерт – издирване на архивни снимки на художествени произведения, 2014 г.

Проучванията на документите от Държавна агенция „Архиви” са направени по повод 100-годишнината от откриването на сградата на Централните общински минерални бани в София съгласно споразумение за съорганизиране на изложба между
д-р Надежда Кирова, Директор на ОКИ „Музей за история на София” (писмо от 04.06.2013 г.) и
доц. д-р Мартин Иванов, Председател на Държавна агенция „Архиви” (писмо от 17.06.2013 г.), с участието на :
Милена Милчева, Старши експерт, отдел „Използване на архивните фондове”, Дирекция „Централен държавен архив” (ЦДА),
експерт Орлин Георгиев от отдел „Държавен архив” – сканиране на документи,
старши експерт Николай Марков от отдел „Държавен архив”,
Николай Стоименов, Директор, Регионален държавен архив – София (РДАС); Ваня Блажева – главен специалист Регионален държавен архив – София;
Стефка Петрова – Директор, Дирекция „Централен държавен архив”,
Пламка Бошнякова – Директор на Дирекция „Публичност на архивите”.

Съдействие в издирването на публикации оказаха и сътрудниците на Отдел „Краезнание” в Столичната библиотека: Даниела Ветовска, Илонка Донева, София Трифонова, Таня Томова,
Както и Господин Виктор Михайлов от сайта http://stara-sofia.com/ .


Изданието ХРОНИКА на ЕДНО ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО СЪЗИДАНИЕ
Централните Общински минерални бани в София - хронология на проектиране и строителство ОКИ "Музей за история на София"; ИТУС 98 ЕООД 
www.archstroy.bgСофия, 2014
е посветено на:
100-годишнината откакто Голямата баня отваря врати за публика през 1913 г., а водолечебният център  посреща първите си пациенти през 1914 г.;
175-годишнината от рождението на автора на първия проект на сградата 
           арх. Емил фон Фьорстер (*Виена, 1838;+1909);
150-годишнината от рождението на проектанта на сградата 
           арх. Петко Момчилов (*Г. Оряховица, 02.10.1864; +София, 18.01.1923);
160-годишнината от рождението на предприемача по строежа 
           арх. Алекси Начев (*Лом, 06.08.1863; +Карлсбад, Чехия, 29.01.1908).

Представянето на книгата се състоя на 13.06.2014 г. 
в Американския център на пл. "П. Славейков" 4А.


Дискусиите по време на коктейла бяха оживени и продължителни.


No comments:

Post a Comment