Tuesday, November 22, 2011

ISC20c - ICOMOS Specialist Committee on the 20th Century Architecture

Подготовката на Генералната асамблея на ИКОМОС в Париж,
27.11.-02.12.2011
е във финалната си фаза

Предстои избор на ново бюро на Международния експертен комитет на ХХ в. - ISC20c .
Досегашното ръководство (2008-2011) е следното:
Sheridan Burke (Australia) President
Kyle Normandin (USA) Secretary General
Enrique de Anda (Mexico) Vice President
Fernando Espinosa de los Monteros (Spain) Vice President
Laura Robinson (South Africa) Treasurer
Susan Macdonald (USA) Vice President
Gunny Harboe (USA) Vice President

Номинираните кандидати за периода 2012-2014 са както следва:
По една номинация за
President (Sheridan Burke - Australia),
Secretary General (Kyle Normandin - USA)
Treasurer (Laura Robinson - South Africa),

За позицията на Vice President има 7 кандидатури (по азбучен ред на фамилнте имена):
Nune Chingaragyan (Armenia)
Enrique Xavier de Andas (Mexico)
Fernando Espinosa de los Monteros (Spain)
Natalia Dushkina (Russia)
Gunny Harboe (USA)
Susan Macdonald (Australia/USA)
Yoshiyuki Yamana (Japan)

На 2.12.- петък, предстои кратка работна среща на ICOMOS ISC20c
в Швейцарския павилион от Le Corbusier (Suisse Pavillion at the Cité Universitaire, 1931 - 1933).
Ще се дискутират възникващите въпроси във връзка с номинацията на обекти от ХХ в.
в Листата на световното културно наследство.
Вече има поне 4 архитектурни номинации в предварителния списък:
Le Corbusier, Frank LLoyd Wright, Henry Van der Velde, и евентуално Alvar Aalto.
Явно е, че подходът към Великите не е подходящ в случая, а по скоро ще бъде ключов
фокусът върху качествата, потвърждаващи
OUV = Outstanding Universal Value of Cultural World Heritage Properties
(изключителна универсална стойност на културна ценност на световното наследство).
Ще бъдат изслушани членовете на ISC20C - Alfredo Conti (Аржентина), Susan Macdonald (САЩ) and Susan Denyer.
Поканени са и представители
на САЩ, Белгия, Финландия, Франция, Индия, Япония и Германия,
които биха могли да подпомогнат по-нататъшния процес на номинация.

No comments:

Post a Comment